česky english deutsch <<<

Broumov

Naučná stezka Hamerský potok

Naučná stezka Hamerský potok, dokončená v létě 2010, začíná v místech, kde odbočuje ze silnice ze Zadního Chodova do Broumova lesní cesta. Stezka seznamuje s pozoruhodnostmi přírody v okolí Hamerského potoka a historií zpracování železné rudy i výroby barev. Údolí potoka bylo za dob panování Berchem – Haimhausenů na chodovoplánském panství významnou průmyslovou oblastí.

Plán naučné stezky

Okolí stezky tvoří především cordieritické a biotické pararuly a migmatity, které jsou prostoupeny pásem ortorul s muskovitem a biotitem. Trasa v délce 2,1km má 8 zastavení a začíná v plochém údolí Huťského potoka přibližně kilometr před Broumovem. Zpevněná komunikace vede k Hamerskému potoku, jehož vodní síla byla využívána k pohonu železářských hamrů a mlýnů. Na okraji lesa roste památný Broumovský jasan, starý více než čtvrt tisíciletí. Patří mezi nejstarší v Plzeňském kraji a představuje třetí nejsilnější jasan v České republice. Mohutný a na bázi boulovitými kořenovými náběhy zbytnělý kmen, byl vysazen v roce 1746. V roce 2006 dosáhl jeho obvod 673 cm. Za jasanem začíná dubová alej, památné stromořadí, ve kterém byly stromy vysazeny podél cesty od mlýna až pod zámeček v Broumově v délce více než jeden kilometr. Dubovou alejí vede cesta dál k pozůstatkům Dolního hamru.

Stezka prochází listnatými a smíšenými lesy

Rybník na levostranném přítoku Hamerského potoka

Mezi Broumovským jasanem a dubovou alejí tvoří podloží stezky ortoruly. Páté zastavení pojednává o Dolním hamru, kde se zpracovávalo surové železo z nedaleké vysoké pece. Nad hamrem jsou na soukromém pozemku rybníček a chata. Další zastavení seznamuje s historií výroby barev v tzv. barvířském mlýnu. Broumovský barvířský mlýn je nejstarším průmyslovým provozem, o kterém lze z dochovaných listin získat uspokojivé množství informací. Barvířský mlýn, o kterém jsou první zmínky v roce 1760, byl tehdy nazýván „Hraběcí továrnou na modrá barviva" a vyráběl modré barvivo, všeobecně označované jako „smalt". Základem smaltu je kobaltové sklo tzv. šmolka. Užití kobaltové barvy bylo široké, barvil se jí textil, papír, porcelán, email, sklo a další materiály. Továrna nakupovala a dovážela přibližně 10 tun kobaltových rud ročně z Jáchymova. V roce 1774 dosahovala továrna obratu přesahujícího 12 tis. zlatých a prodalo se přes 50 tun šmolky. Modré barvy se vyvážely do velkoobchodního skladu v Bamberku a do Amsterdamu. Na místě barvírny byla již od roku 1771 budována vysoká pec broumovských železáren. Naučná stezka končí u broumovského smrku, který má obvod kmene 4,3 metru, výšku asi 40 metrů a jeho stáří se odhaduje na 200 let. V sousedství stromu je pomník sv. Víta. Stezka končí na okraji obce Broumov, kde je v původním zámečku, který byl v 18. a 19. století využíván lesním i hutním úřadem, restaurace.

GPS pozice

N 49° 53.161', E 12° 37.330'
[GPX]

[MAPY.CZ]