česky english deutsch polski <<< >>>

Výlet Keprnickými horami

Trojmezí

Dorazili jste na místo se zvláštním názvem – Trojmezí, místo setkání hranice tří starých panství, tří sousedů. Marně je hledáte kolem, pestré uniformy, čepice či přilby – strážce zemských hranic a šlechtických panství… Hřebenová hraniční stezka ze Šeráku na Červenohorské sedlo už dnes není v centru vojenské pozornosti, štafetu převzali turisté. A jak se vlastně všechno seběhlo?

Na konci světa …

Jsou v krajích českých, moravských a slezských přístupnější, úrodnější a veselejší končiny než tajuplně tmavý pohraniční hvozd jesenických hor. První lidé sem přicházeli hnáni touhou nalézt drahé kovy, získat novou půdu. Horská údolí obsadili zemědělci, do okolních lesů vyrazili nebojácní lovci a statní dřevorubci.

Hraniční kámen na Pradědu

Hranice vysoko v horách

Jsme na přelomu 14. a 15. století, v Čechách se blíží čas Jana Žižky z Trocnova. V Jeseníkách přibylo horalů, přišla chvíle podělit zdejší šlechtice. Pohraničí hvozd Jeseníků byl rozdělen mezi několik panství. Kudy však vést hranici? Rozhodnutí padlo na hřebeny Jeseníků, jasnou hranici, o kterou není třeba se prát. Její historii začaly psát nově osazené hraniční kameny, krásní svědkové starých časů.

Hraniční kámen na Vysoké holi

Sousedské příběhy

Tři panství, tři různé historie na hranici Moravy a Slezska. Panství Branná patřilo od bitvy na Bílé hoře staré rakousko- moravské větvi Liechtensteinů (1622–1926). Jižní soused – panství Velké Losiny bylo po tři století ve vlastnictví vladycké moravské rodiny Žerotínů (1507–1802). Východní, slezská země, byla po staletí (až do roku 1948) vlastnictvím Vratislavského biskupství. Jesenickým podhůřím prošla třicetiletá válka, čarodějnické procesy, selská povstání i slezské války. Žádná z těchto událostí však nezměnila prastarý klid lesů pod Keprníkem ani nevyvolala hraniční spory mezi panstvími.

Hraniční kámen Řádu německých rytířů v Podlesí

Víte, že..?

Jeden z nejvýznamnějších hraničních kamenů na jesenické hranici stojí nedaleko odtud, vpravo u stezky směrem na Vozku? Hranice panství na Trojmezí rozděluje nejen zemi Moravskou a Slezskou, ale také bývalé okresy Šumperk a Jeseník a hranice lesních správ?

Ochrana přírody

Nacházíte se v Národní přírodní rezervaci Šerák – Keprník. Návštěvník má právo užívat si ticha i zvuků horské přírody, poslouchat zpěv ptáků, šumění větru v trávě i kvílení meluzíny, křupání sněhu pod nohama a bublání horských bystřin.

Užitečné informace

Užitečné informace

Horská služba – nonstop tel. 602 666 603

GPS pozice

N 50° 9.814', E 17° 6.981'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz