česky english deutsch <<< >>>

Vinoř - Satalice

Bažantnice v Satalicích

Území Bažantnice je od roku 1951 vyhlášeno přírodní rezervací . Má rozlohu 15,68 ha a rozkládá se na území katastru Satalice. Ve smíšeném listnatém lese najdete především duby ,ale i jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), javor mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata) a habr obecný (Carpinus betulus)dále jasany. Vzhledem k tomu,že se nacházíte v bažantici kde můžete spatřit velké množství zvířat,jako je bažant obecný,datel černý,krahujec obecný aj.tak si Vás dovolujeme požádat,pokud tedy budete mít to štěstí a spatříte nějakého volně žíjícího živočicha v Satalické Bažantici,prosím pokuste se jej vyfotit a foto zaslat na mail mitosinka@seznam.cz a my se Vaším ,,úlovkem“ podělíme i s ostatními prostřednictvím tohoto tagglistu. Určitě si povšimněte: Mezi zastaveními Satalice a Bažantice v Satalicích si určitě povšimněte třech dubů letních.A to především čtyřkmenu dubu letního,který zde byl vysazen ,jistě již na počátku 19.století.

Další zastavení při směru Satanice – Vinoř je V aleji,jedná se o zastavení číslo 7.V případě,že jdete od Vinoře do Satanic ,tak následuje zastavení Satalice což je zastavení č.9 a zároveň poslední zastavení naučné stezky Vinoř – Satalice.Oběma směry je to cca pětiminutová procházka ,velmi dobře dostupná a to i pro vozíčkáře,samoz­řejmě v případě dobrého počasí.

Užitečné informace

  1. Městská policie pohotovostní telefon hlídky MP okrsku Praha Vinoř :
  1. Místní oddělení policie ČR

V obci Vinoř není k dispozici avšak spádově : MOP Čakovice

  1. Úřad MČ Praha-Vinoř

ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř

GPS pozice

N 50° 7.781', E 14° 34.592'
[GPX]

[MAPY.CZ]