česky english deutsch <<< >>>

Vinoř - Satalice

V aleji

Toto zastavení se nachází v aleji tvořené především starými kaštany (jírovec maďal – "koňský kaštan“), ale i javory, lípy aj. A proč vlastně aleje, jako je tato, vznikaly? Podle všeho ti, kdo vysazovali aleje a pečovali o ně, pocházeli ze tří spol. skupin: panstva, církve a „lidu“. Panské vysazování alejí započalo v 17. století, v období baroka. Vlastníci půdy a jimi najatí architekti promýšleli uspořádání krajiny velmi komplexně a důkladně. Svá místa v krajinné kompozici měla pole, lesy, louky, vodní plochy, sídla, sakrální architektura. Aleje vznikaly také v souvislosti na církevní či obecní objekty – aleje ke kostelům, klášterům, podél křížových a poutních cest, ke hřbitovům, školám, radnicím, ale i mezi jednotlivými parky. Lidoví sazeči a pěstitelé alejí navazovali na církevní a panské vzory. Podél cest byly vysazovány často ovocné aleje – poskytovaly stín, chránily před větrem a erozí, plody sloužily jako zdroj potravy či občerstvení. Aleje jsou důležité také z pohledu ochrany přírody: jsou místem vyšší pestrosti rostlin a živočichů, ve starších alejích najdeme doupné stromy, aleje někdy plní funkci tzv. biokoridorů či interakčních prvků v územním systému ekologické stability.

Javor mléčný

Javor mléč je statný, opadavý strom, dosahuje výšky 25 až 30 m. Stáří stromu dosahuje maximálně 300 až 400 let. V České republice se hojně vyskytuje také javor horský (klen, Acer pseudoplatanus), A jak je tedy od sebe rozeznat? Pokud jsou olistěné, tak velmi snadno. Javor klen má zpravidla 5laločné listy, 7–20 cm široké, laloky jsou oproti listům javoru mléče tupé, okraje mají pilovité. Listy javoru mléče jsou 5–7laločné, 6–18 cm široké, s laloky ostře vykrajovanými, zubatými, často protaženými do tenké špičky. To je zásadní rozdíl oproti javoru klenu. Pokud strom potkáme v bezlistém stavu, můžeme si tipnout, že se jedná o javor podle vstřícně postavených pupenů (větviček). U mladých stromů se dají klen a mléč rozeznat (s jistou dávkou nejistoty) podle barvy pupenů. Klen je má zelené, mléč červené. Naopak velmi snadno poznáme dospělý javor klen, má totiž borku nezaměnitelnou s jiným stromem. A co je vlastně Borka? Borka je odumřelá, povrchová vrstva dřevnatého stonku (kmene) nebo kořene, je tvořena odumřelými buňkami. Bývá často nesprávně označovaná jako kůra. Má ochrannou funkci. Některé druhy dřevin mají borku rozbrázděnou a tlustou několik centimetrů (dub), jiné tenkou a odlupující se či hladkou borku bez rýh (buk). Borka některých rostlin má léčivé účinky, např. dubová. Na fotografii vidíte strom Javor mléč (Acer platanoides) je druh stromu z čeledi mýdelníkovité. Stáří tohoto stromu je cca 15 let.

Užitečné informace

Kam dál?

Zastavení č. 7 (V aleji) je cca 3 minuty pěší volnou chůzí po žluté trase v případě, že jdete směrem od Vinoře od zastavení č., 6 (Na Rozcestí). Vzdálenost k dalšímu zastavení směrem k Satalicím je cca 5 minut. Cesta je velmi příjemná, bez jakéhokoliv omezení a vhodná i pro vozíčkáře samozřejmě s ohledem na počasí.

Užitečné kontakty

  1. Městská policie pohotovostní telefon hlídky MP okrsku Praha Vinoř :

Strážník Petr Nosek tel. číslo: 720 513 754 S­trážník Václav Havlík tel. číslo: 721 894 690

  1. Místní oddělení policie ČR

V obci Vinoř není k dispozici avšak spádově : MOP Čakovice

  1. Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř

Co můžete také navštívit?

Dále je možnost pokračovat po stezce Velká a Malá Obůrka – Jenštejn. Naučná stezka Vinoř – Jenštejn (Jenštejn – Vinoř ). Stezka vede údolím Vinořského potoka až na hranici Prahy a dále pokračuje přes obec Jenštejn až k Jenštejnskému hradu. Stezka je v celé délce necelých 3km značena červenou turistickou značkou.

Popřípadě, že jste přišli od Vinoře do Satanic,doporu­čujeme návštěvu Naučné stezky Radnice, která se nachází od Vás 3.7 km. Pokud budete sledovat jižní okraj parku (v případě, že stojíte čelem před zastavením Satanice – vydejte se doprava) směrem na severo-východ, dojdete až do Radnic.

GPS pozice

N 50° 7.882', E 14° 34.723'
[GPX]

[MAPY.CZ]