česky english deutsch <<< >>>

Vinoř - Satalice

U Kamenného stolu

Jedná se o průtočný rybník ležící na bezejmenném přítoku Vinořského potoka. Bezejmenný potok protéká roklí se strmými svahy, která má hloubku až 14 m a je pramennou oblastí potoka. Nad rybníkem rokle pozvolna přechází do olšiny, která je velmi cenným přírodním prvkem.

Z historických pramenů lze vyčíst, že rybník byl v minulosti podstatně méně zarostlý než dnes a v jeho okolí (dokonce i na ostrůvku) probíhaly různé slavnosti a veselice zámeckých pánů. Svůj název dostal rybník od skutečného kamenného stolu, který se nacházel v blízkosti pískovcových skalek na jeho pravém břehu.

Z ekologického hlediska je rybník spíše podprůměrnou vodní plochou, a to zejména díky silnému zastínění vodní plochy a značnému zabahnění. Nevyskytují se zde žádné významné druhy živočichů ani rostlin. Rybník.

V na podzim 2008 se rybník vypustil a slovila se rybí obsádka. Ve dně se prohrnula odvodňovací strouha a zřídil se sjezd do nádrže. Po vyschnutí (cca 6–8 měsíců z důvodů velkého zastínění)se sediment vytěžil a odvezl na příslušnou rekultivaci. Odbahněním se zvýšil zásobní prostor rybníka o 4 000 metrů krychlových.

Informace o nádrži:

V oblasti se vyskytuji skokani:

Typické pro tohoto skokana je, že tvoří přechod mezi oběma rodičovskými druhy, jejichž křížením vznikl. Skokan zelený je například menší než skokan skřehotavý, ale větší než skokan krátkonohý. Samci dorůstají velikosti 8,5 cm; samice až 10 cm. Zbarvením je podobný skokanu krátkonohému. Oči mají tmavě hnědou duhovku, v období páření se však mění u samic na žlutou či žlutohnědou a u samců na zelenožlutou až světle hnědožlutou. Má viditelné ušní bubínky a samci mají také rezonanční měchýřky. Určování je však velmi složité; jednotlivé typy kříženců se od sebe také velice liší. Některé formy jsou podobné více skokanu skřehotavému, jiné stojí uprostřed a další jsou velice podobné skokanu krátkonohému. Skokan zelený zimuje na souši nebo ve vodě, vylézá již v dubnu, o pár měsíců později se páří na rozmnožišti. Často se množí s rodičovskými druhy. Ozývá se rychlým kuoooooór až kvóóóóór. Rád se vyhřívá v mělké vodě. Živí se drobnými bezobratlými. Za určitých podmínek dokáže skočit až metr daleko. Žije hlavně v nížinách; ale neplatí to stoprocentně.

V případě, že se Vám podaří nahrát zvuky skokana hnědého či zeleného, prosíme, zašlete tento zvuk na mail: mitosinka@seznam.cz a my se tímto zážitkem rozdělíme i s ostatními prostřednictvím právě tohoto zastavení. Zvuky s Vaší pomocí doplníme!!!

Užitečné informace

Kam dál?

Další zastavení směrem na Satanice je po cca 6 minutách pěší chůze po žluté trase Pod hradištěm. Opačným směrem je to zastavení U Pohanků cca po čtyřech minutách. Všimněte si cestou mezi zastavením U Kamenného stolu a Pod hradištěm po levé straně se nachází lávka, která Vás zavede k velmi pěknému zákoutí. Dejte však velký pozor, protože lávka je poměrně úzká.

Užitečné kontakty

  1. Městská policie pohotovostní telefon hlídky MP okrsku Praha Vinoř :

Strážník Petr Nosek tel. číslo: 720 513 754 S­trážník Václav Havlík tel. číslo: 721 894 690

  1. Místní oddělení policie ČR

V obci Vinoř není k dispozici avšak spádově : MOP Čakovice

  1. Úřad MČ Praha-Vinoř, ul. Bohdanečská 97, 190 17 Praha-Vinoř

GPS pozice

N 50° 8.314', E 14° 35.049'
[GPX]

[MAPY.CZ]