česky english deutsch <<< >>>

Klatovský vycházkový okruh

Plánický hřeben

Před námi ležící Plánický hřeben je geomorfologickým celkem Šumavského předhůří. Tvoří jej převážně cordieritické ruly, vyšší hřbety krystalické břidlice. Na základě rekonstruované vegetace patří tato oblast ke kyselým doubravám s ostrovy květnatých bučin na vrcholech. Dnes však zde převládá smrk. Plánický hřeben je migrační cestou flóry i fauny od Šumavy do Brd. Vyskytují se tady plavuně, mokrýše, čarovníky, dřípatky horské, vraní oka, kokořík přeslenitý, zimolez černý, růže alpská a hořec hořepník. Můžeme si tu poslechnout zpěv ořešníka kropenatého a zahlédnout mloka skvrnitého. Přírodní rezervace Jelení vrch východně od Habartic má zachovanou původní bučinu s pižmovkou mošusovou, bažankou vytrvalou, věsenkou nachovou, vikví křovinnou a mnoha dalšími druhy. Území Plánického hřebene je krajinářsky velmi vyvážené. Tvoří je nejen vrcholové a podmáčené lesy, ale i četná prameniště, potoky a potůčky i slatinné louky. Jeho rozloha je 560 km2. Plánický hřeben byl odůvodněně vyhlášen přírodním parkem.

GPS pozice

N 49° 23.955', E 13° 18.253'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Klatovy
Ing. Milan Kříž
Tel.:602646780
e-mail:kriz@zeleznaruda.cz
http://