česky english deutsch <<< >>>

Ostrožsko

BORŠOVY BORŠICE

Když se v roce 1278 pořizoval soupis majetku českého šlechtice Boreše z Rýzmburka, byly mezi jinými obcemi uvedeny i Boršice. Tento dokument se zachoval až do dnešních dnů a je první písemnou zmínkou o Boršicích u Blatnice.

Kdo vlastně byl onen Boreš z Rýzmburka? Za dob panování českého krále Václava I. zastával významné funkce na jeho královském dvoře. Když na trůn nastoupil Přemysl Otakar II. uvrhl na čas Borše do vězení. Ale v roce 1260 byl již Boreš opět na svobodě a pomáhal svému králi v bitvě u Kressenbrunnu proti uherskému panovníkovi Bélovi IV. Český král bitvu vyhrál a připojil ke svému státu území Lucké provincie, která ležela na moravsko-uherském pomezí. A právě část této oblasti dostal Boreš z Rýzmburka do vlastnictví. Založil zde několik vesnic, které osídlil kolonizátory z Německa. Kromě Dolního a Horního Němčí, Slavkova a Suchova, to byly i Boršice.

boršický kostel svaté Kateřiny

A proč se v roce 1278 prováděl soupis Boršova majetku? Boreš se totiž účastnil neúspěšné vzpoury proti králi Přemyslu Otakaru II. Za svůj přečin byl popraven a jeho majetek byl sepsán a zabaven.

GPS pozice

N 48° 55.832', E 17° 33.803'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

VIS Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů, DiS.
Bartolomějské nám. 47? 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:petru@bilekarpaty.cz
http://www.bilekarpaty.cz/vis