česky english deutsch <<<

NPR Tabulová hora, Růžový vrch a Kočičí kámen

Osídlení Pavlovských vrchů

Ojedinělým komplexem památek, které dokonale využívají dominanty Pavlovských vrchů, jsou opevněná sídliště vybudovaná v mladší době bronzové (1 300–950 před n. l.) v období tzv. velatické kultury.

Již od roku 1870 je známé zdejší opevněné sídliště, které zaujímalo plochu přibližně 7,2 ha. Průběh valů je sice velmi nezřetelný, ale podařilo se odkrýt dva vchody i zjistit, že přední část valu byla tvořena svislými kůly, které byly šikmo podepřeny proti vyvrácení. Před samotným valem se nacházel mělký příkop. Vnější stranu příkopu ohraničovala řada velkých kamenů.

hvozdík Lumnitzerův

Na vrcholu Děvína se nacházelo více než 20hektarové opevněné sídliště i malé oválné opevnění, které pravděpodobně chránilo vstup od severovýchodu. Dosud poslední známé opevnění se nacházelo na severovýchodní straně masivu nad Kotlem.

Zemědělské zázemí všech těchto hradišť tvořila více než desítka dosud známých sídlišť rozesetých po svazích Pavlovských vrchů.

GPS pozice

N 48° 50.438', E 16° 38.254'
[GPX]

[MAPY.CZ]