česky english deutsch <<< >>>

Sklářská stezka II – okolím Železnorudska

Páteříková huť, Patterlhütte

Kolem roku 1698 se stěhovala asi z Javorné na nové místo Eisnerova pateříková huť, pravděpodobně na lokalitu známou na mladších mapách jako Pateříková huť. Tu vedl na počátku 18. století po Johannu Jakubovi Eisnerovi jeho syn Lorenz a po něm Jakub Eisner. V roce 1740 ji koupil Josef Adler, který zde vyráběl páteříky a tabulové sklo. Sklárna zanikla po jeho smrti asi po polovině 18. století.

Oba skelmistři z rychty Svaté Anny, jak Johann Jakub Eisner, tak Johann Phillip Gerl z Gerlovy huti se podíleli v letech 1698 a 1700 zásadní měrou na výstavbě nové kaple Svaté Anny v Javorné. Javorná tak zůstávala svorníkem všech zdejších skláren, i když přímo v ní již sklárny poté nepracovaly. V kapli najdeme také dodnes náhrobky zdejších skelmistrů z 18. a 19. století. Text PhDr. Jitka Lněničková

Užitečné informace

Důležité informace:

GPS pozice

N 49° 12.393', E 13° 18.157'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:kriz@zeleznaruda.cz
e-mail:602646780
http://