česky english deutsch >>>

Sklářská stezka II – okolím Železnorudska

Fürstova huť, Fürstenhütte

První sklárna na Brčálníku byla založena před rokem 1700 skelmistrem Fürstem a známe ji jako Fürstovu huť, která pracovala ještě v roce 1719. Druhou sklárnu vybudoval jižně od Brčálníku na pravém břehu Úhlavy v roce 1794 železnorudský skelmistr Johann Nepomuk Hafenbrädel v lesích, které předtím koupil od panství Bystřice nad Úhlavou – Nová Fürstova huť (Neue Fürstenhütte). Nelze vyloučit, že byla vybudována přímo v místech, kde stála předchozí sklárna. Když v roce 1799 zemřel, převzala vedení jeho skláren vdova Marie Anna Hafenbrädelová a provoz na zdejší sklárně svěřila faktorovi Thomasovi Erhardovi. Kolem roku 1800 zde pracovalo 5 sklářů a pomocný personál a sklárna vyráběla zejména tabulové sklo. Vyhašena byla roku 1808. Text PhDr. Jitka Lněničková

Užitečné informace

Důležité informace:

GPS pozice

N 49° 10.883', E 13° 14.094'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Železná Ruda
Milan Kříž
Tel.:kriz@zeleznaruda.cz
e-mail:602646780
http://