česky english polski <<<

Okolí Jablunkova

Přírodní památka Filipka

Jedná se o ojedinělou původní pastvinu s různověkým porostem jalovce obecného, lokalita byla vyhlášena přírodní památkou v r. 1990.

Živá příroda

Původní pastvina je již z velké části zarostlá jalovcem obecným (Juniperus communis), který tvoří homogenní porosty. Jalovce střídají roztroušeně skupiny smrků, bez černý (Sambucus nigra), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), hloh (Crataegus sp.), slivoň trnitá (Prunus spinosa) a další. Na bylinném složení rozvolněných pastvin se podílejí smilka tuhá (Nardus stricta), psineček tenký (Agrostis capillaris), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), pupava bezlodyžná (Carlina acaulis), hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides), klinopád obecný (Clinopodium vulgare) a prasetník kořenatý (Hypochoeris radicata). Ze zajímavých živočichů se na území přírodní památky vyskytuje motýl batolec duhový (Apatura iris), který sem zalétá z okolí. Občas lze spatřit zmiji obecnou (Vipera berus). Péče o přírodní památku spočívá zejména v redukování náletu dřevin tak, aby zůstaly zachovány podmínky pro vývoj jalovce.

GPS pozice

N 49° 36.555', E 18° 46.142'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://