česky <<< >>>

Vrcholy a výhledy na Beskydy

Smrk - Ostravice

Majestátný Smrk je se svou výškou 1276 m.n.m druhou nejvyšší horou Moravskoslezských Beskyd. Díky tomu, že v minulosti stál trochu stranou hospodářských aktivit člověka, je dnes ojedinělou ukázkou horské přírody Beskyd. Pro zachování přírodních hodnot zde bylo zřízeno několik rezervací. Navíc celý masiv Smrku tvoří jádro nově vyhlášené Ptačí oblasti Beskydy vytvořené v rámci evropské soustavy NATURA 2000. Jen v Přírodní rezervaci Smrk bylo zjištěno celkem 73 druhů ptáků, z toho 19 chráněných. Díky dostatečně velké rozloze rezervací (534 ha) a klidu zde trvale žijí rys ostrovid i medvěd hnědý. Pravidelně se objevuje také vlk.

Přírodní rezervace SMRK

Největší rezervace CHKO Beskydy (340 ha), která zahrnuje střední a vrcholovou část stejnojmenné hory. Můžete zde spatřit zbytky přirozeného karpatského lesa od jedlobučin a suťových lesů až po horské smrčiny. Lesy mají místy charakter pralesa, přičemž nejstarší stromy pamatují doby, kdy po horách běhal legendární zbojník Ondráš.

Zajímavostí je výskyt vzácného drobného mechu šikoušku zeleného, který roste na odumřelých kmenech smrků a jedlí. Podobně je odumřelé životním prostředím mnoha druhů hmyzu, hlavně brouků.

Přírodní rezervace Studenčany

Rezervace chrání zbytky původních horských bučin s hojným výskytem javoru klenu, s příměsí jedle a původního beskydského smrku. Rozkládá ve velmi členitém terénu na jižních svazích Smrku, v nadmořské výšce 700 až 1000 m. Území o výměře 53 ha je rozděleno do tří samostatných částí, propojených ochranným pásmem. Ve střední části se dochoval mimořádně cenný zbytek jedlobukového pralesa, minimálně ovlivněný člověkem. Hnízdí zde např. vzácný puštík bělavý – naše druhá největší sova, kterou lze ovšem pozorovat i ve dne. U nás se přirozeně vyskytuje pouze v Beskydech a na Šumavě.

Puštík bělavý

Puštík bělavý

Přírodní rezervace Bučací potok

Rezervace o rozloze 35 ha byla zřízena k ochraně jedinečné horské bystřiny s četnými kaskádami, obklopené starými bukovými porosty. Potok pramení v nadmořské výšce 1100 m pod sedlem mezi Malým Smrkem a Smrkem, větší část rezervace pak leží na příkrých severních svazích. Vrstvy tvrdších a odolnějších tzv. godulských pískovců vytvářejí v korytě potoka stupně a vodopády o výšce až 6,4 m. Podél Bučacího potoka se vyskytují v Beskydech velmi vzácná rostlinná společenstva označovaná jako vysokohorské nivy, kde rostou ohrožené druhy rostlin, jako je oměj tuhý moravský, kamzičník rakouský, mléčivec alpský či violka dvoukvětá.

bucaci

Přírodní rezervace Malý Smrk Rezervace o rozloze 106 ha má dvě části propojené ochranným pásmem a zaujímá východní a jižní svahy Malého Smrku (1171 m n.m.). Byla zřízena na ochranu zbytků přirozených lesů – smrkových bučin s původním beskydským horským smrkem. V nižších polohách nalezneme jedlové bučiny s javorem klenem. K nejvýznamnějším obyvatelům rezervace patří kurovití ptáci, zejména kriticky ohrožený tetřev hlušec, který je u nás na pokraji vyhubení. Ve vyšších polohách a v ochranném pásmu rezervace je poměrně hojný jeřábek lesní.Ve starých smíšených porostech s dostatkem doupných stromů hnízdí druhy vyhledávající dutiny – strakapoud bělohřbetý, holub doupňák nebo nenápadný lejsek malý.

Ochrana přírody

Všichni máme právo si užívat horského prostředí tak, abychom se mohli vracet pro to nejcennější, co může nabídnout – neporušené hodnoty, které civilizace neposkytuje.

Užitečné informace

Pohotovostní telefon Horské služby: 606 769 010

Záchranná stanice Pustevny: 597 431 707, 721 429 188 (jen so a ne)

www.beskydy.cz/horskasluzba

GPS pozice

N 49° 32.150', E 18° 23.609'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz