česky english deutsch >>>

Andělská Hora

Základní škola

Historie naší školy:

První zmínky o školství v naší obci jsou z roku 1735. V tomto roce (7. dubna) zničil obrovský požár v Andělské Hoře faru, radnici, kostel a v něm všechny doklady. Zničeny byly i doklady o škole před tímto datem. Tato první škola se nacházela ve Farní ulici (později Školní) v malém dřevěném domečku.

Velkým zvratem v dějinách obce byl rok 1844. To byla dokončena stavba kláštera Německého řádu. Brzy po vzniku kláštera byly arciknížetem Eugenem zakoupeny další dřevěné domy na andělohorském náměstí, ty později zdemolovány a na jejich místě stavěna dvoutřídní dívčí škola, kterou zřídilo sedm sester Německého řádu, jež přišly z Opavy.

Roku 1857 koupila obec na místě vyhořelého domu pana Josefa Hanáka pozemek k výstavbě nové chlapecké školy. Tato budova byla dostavěna za dva roky

Dnem 1. 9. 1967 začala konečně dlouho slibovaná generální oprava školy. Proto mohly být v roce 1969 přemístěny 4. a 5. třídy ze Suché Rudné do Andělské Hory, 1. a 2. třídy zůstávají nadále ve Světlé. Školní budova v Suché Rudné osiřela. Kolaudace opravených budov proběhla v roce 1972, tehdy také byla zahájena přístavba nové kotelny a dalších čtyř tříd. Přístavba byla dokončena v říjnu 1974. Významným mezníkem v životě školy byl z pedagogického hlediska i rok 1976 – 77, to byla zavedena tzv. „Nová koncepce“. Další stavební práce byly započaty v roce 1978 – výstavba nové tělocvičny a rekonstrukce budovy 1. stupně ve Světlé. Stavba tělocvičny byla dokončena 30. 8. 1979, adaptovaná budova ve Světlé začala sloužit jako školní družina a místo pro činnost zájmových technických kroužků. I v dalších letech pokračovaly stavební úpravy, ne však už tak rozsáhlé. Tou největší byla výměna dveří ve třídách a úpravy lehkoatletického hřiště. V roce 1988 došlo k zahájení očekávané přístavby nové školní jídelny s vývařovnou.

Velká a malá budova byla spojena chodbou mezi dvěma budovama

Náš text:

Ve škole je cca 120 žáků. Je to jediná škola v okolí…:) Byl tu kdysi klášter..:( Škola je rozdělena na dvě budovy(velká, malá) + tělocvična, malá budova- 1–4 třída a velká- 5–9 + kabinety, jídelna a jiné učebny. Za velkou je nově postavené víceúčelové hřiště. Pod hřištěm je školní zahrádka, kde se o ní ŽÁCI starají Na škole je 11 učitelů + ředitel + družinářka. Na škole jsou také 2 počítačové učebny!!!…

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

Tyto informace zpracovali žáci ZŠ Andělská Hora, 7. třída – 1.skupina:

Terezie Andrysová, Michaela Kučerová, Vlastimil Silnica, Petr Jor, Adam Novák

GPS pozice

N 50° 3.597', E 17° 23.465'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice 279, 793 23 Karlovice
Tel.:774750716
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz