česky <<< >>>

Naučná stezka Říčansko

Rokytka

Podél říčky můžeme pozorovat břehové porosty jasanových olšin, které svými kořeny zpevňují půdu, čímž zpomalují erozi. Ze stromů převládá olše lepkavá (Alnus glutinosa) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Příměs tvoří další listnáče v podobě javorů, dubů, lípy a habru. Na olše je vázána tato výstražně zbarvená housenka: šípověnka olšová (Acronicta alni), z které se vylíhne zcela obyčejná šedá můra.

GPS pozice

N 50° 0.001', E 14° 40.812'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Muzeum Říčany
Kateřina Čiháková
Tel.:323 603 161
e-mail:katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
http://