česky english deutsch polski <<< >>>

Okolím Morávky

Obec Raškovice

Základní informace

Obec Raškovice je poprvé zmíněna jako vesnice okolo roku 1305, existoval zde pilní mlýn Holzmul. Patří mezi nejstarší obce v okrese Frýdek – Místek, v zápisech urbáře Frýdeckého panství se připomíná dnešní název Raškovice poprvé roku 1573. Má souvislost se jménem jednoho z prvních osadníků, kteří se zde usadili. Obecní znak zobrazuje ptáka „rašku“ – místní označení červenky obecné – v koruně stromu. Dochovalo se úřední razítko s tímto znakem z roku 1700. Místní názvy Dvorek a Folvark dokládají skutečnost panského dvora v Raškovicích, který byl i letním sídlem hrabat Pražmů. Hlavním způsobem obživy místních obyvatel bylo hospodaření na půdě, chov dobytka, práce v lese, pastevectví, přivydělávali si domácím tkalcovstvím. V roce 1826 byla v Raškovicích založena úpravna a bělidlo plátna, barvírna a mercerizace mušelínu. V roce 1911 přibyla mechanická tkalcovna. Od roku 1882 zde zpracovávala dřevo ze zdejších lesů místní pila.

Raškovice

Zajímavosti

Významnou osobností Raškovic byl Jaroslav Ludvík Mikoláš (1889 – 1979), lidový učenec, písmák a slezský buditel. Vydával lidovýchovný měsíčník Beskydské Besedy, shromažďoval všechny doklady o životě a historii svého domova. Napsal a v roce 1912 vydal knihu Památník Raškovic a okolí. Zakládal knihovny a ovocnářské spolky. Setkával se s básníkem Petrem Bezručem. V Raškovicích také působil prof. Josef Skotnica, slezský sochař a řezbář, z jehož prací jsou nejznámější alegorické sochy Historie a Pedagogika, vytvořené pro místecké gymnázium a plastiky pro Místeckou spořitelnu nazvané Pilnost a Spořivost. Na bohatou spolkovou a vlastivědnou činnost, trvající více jak 100 let, navázal svým programem Památník Raškovic, který celoročně nabízí vedle stálé národopisné expozice výstavy, programy zaměřené na oživování starých zvyků a činností, které upadly v zapomenutí.

Obec Raškovice

Užitečné informace

Kontakty

GPS pozice

N 49° 37.358', E 18° 27.987'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz