česky english deutsch polski >>>

Ludvíkov

Příroda v okolí Ludvíkova

Příroda okolí Ludvíkova

V sevřeném údolí Ludvíkova, v blízkosti horské řeky Bílé Opavy, je krajina krásná, příroda drsná a divoká. Na mnoha místech najdeme stopy lidské činnosti. Lidé pronikali do horských oblastí hledat zdroje obživy, stavěli obydlí, dobývali ze země vzácné kovy a krajinu přetvářeli. Zde v horských oblastech však stopy člověka vítr rychle zavál. Dnes tu čistá horská příroda obklopuje obec v údolí. Pojďme si ji ukázat.

Poloha a klima

Střední nadmořská výška obce je 620 m n. m., okolní hřebeny dosahují výše okolo 1000 m n. m. Klima je v těsné blízkosti masivu Hrubého Jeseníku chladné a vlhké, průměrná roční teplota se pohybuje okolo 6 °C, srážky dosahují 700 mm a vanou převážně severozápadní větry. V zimě teploty klesají i k mínus 30 °C. Drsnost klimatu je vidět i na dozrávání ovoce. Je běžné, že na Krnovsku je již dávno sklizeno a zde ovoce teprve dozrává. Jaro je tvrdší a chladnější, květnové a červnové mrazy nejsou žádnou zvláštností. V létě není nouze o bouřky. Zato podzimy jsou nádherné, dlouhé a říká se jim „slezské pokračování léta“.

V minulosti byly kopce v okolí Ludvíkova porostlé bukovými lesy, jež sahaly až na vrcholky okolních hor. Dřevo statných buků bylo od středověku až do 19. století zpracováno v milířích na dřevěné uhlí k tavení železné rudy ve zdejších vysokých pecích. Buk byl nahrazován smrkem. Bukové lesy najdeme dnes jen místy. Největší zastoupení mají dnes v lesích okolo Ludvíkova jehličnany(86 %): především smrk, modřín, jedle, z listnatých stromů potom buk, javor klen, olše a bříza.

Rostliny a živočichové

Území Ludvíkova se může chlubit výsadou, že leží v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky s čistou a poměrně zachovalou přírodou. V okolí Ludvíkova najdeme řadu zajímavých živočichů i rostlin. Na loukách vedle běžných lučních druhů rostlin, jako jsou kopretina bílá, zvonek rozkladitý, škarda dvouletá či čertkusolistá, rostou i vzácné orchideje bradáček vejčitý, vemeník dvoulistý nebo vstavač Fuchsův. V okolí toku Bílé Opavy se vyskytují například prvosenka jarní, devětsily lékařský a bílý, blatouch bahenní, ale také vzácnější horské druhy pryskyřník platanolistý, mléčivec alpský či růže převislá. Ve zbytcích původních listnatých lesů, bučinách, rostou především běžné druhy bučin, např. kyčelnice cibulkonosná, pitulník horský a mařinky vonná a četné lesní trávy a kapradiny, např. třtina rákosovitá, kostřava obrovská, kapraď samec či papratka samičí. Ve vzácných suťových lesích rostou také měsíčnice vytrvalá, udatna lesní či kapradina laločnatá.

Nejvzácnější rostliny, živočichy a jejich společenstva je však potřeba hledat v nejvyšších polohách Jeseníků. V nedaleké národní přírodní rezervaci Praděd se setkáte s přirozeným bezlesím, kde na vysokohorských loukách rostou rostliny a žijí živočichové, kteří sem přicestovali v dobách ledových nebo kteří jinde na světě nerostou ani nežijí. Příkladem jsou třeba endemické druhy rostlin zvonek jesenický nebo lipnice jesenická na Petrových kamenech, jitrocel černavý sudetský a hvozdík kartouzek sudetský ve Velké kotlině nebo motýl okáč sudetský žijící v okolí horní hranice lesa.

Zvonek vousatý

Jitrocel černavý sudetský

Hvozdík kartouzek sudetský

Někde se tu také toulá rys. Toho však potkáte stěží. Zato můžete vidět kamzíky, kteří byli do jesenické přírody vysazeni na začátku 20. století. Králem lesů je jistě jelen evropský. Za šera můžeme potkat jezevce lesního a kuny, ve dne hranostaje nebo lasičku. Našim zrakům patrně zůstanou utajeni drobnější živočichové jako plch lesní, myšivka horská či rejsek horský. Naopak na prosluněných mezích za teplého počasí můžete potkat ještěrku živorodou a zmiji obecnou. Holub hřivnáč zahajuje daleko slyšitelným vrkáním horské jaro. Ještě časnějším zvěstovatelem jara, navrátivším se z jihu, jsou sluky lesní. Podél toku Bílé Opavy při troše trpělivosti spatříte skorce vodního a konipase bílého. Dosti hojným lesním ptákem je sojka obecná, lesní zpravodajka. Její méně nápadný příbuzný ořešník kropenatý vám na konci léta patrně sklidí úrodu z lískového keře. V létě se z luk ozývá řezavé volání chřástalů.

Řeka opava

Řeka Bílá Opava, šlechtična mezi zdejšími vodami, pramení ve výšce 1360 m n. m., jihovýchodně od Pradědu. Protéká Karlovou Studánkou i Ludvíkovem a po soutok se Střední Opavou ve Vrbně pod Pradědem nasbírá 13,2 km. Střední Opava ve stejném podhorském městě ještě posílena Černou Opavou tekoucí od Rejvízu a vody tří řek společně míří k polským hranicím. Všechny tři horské toky byly kdysi zlatonosné a váže se k nim nejedna z dávných pověstí

řeka Opava

Užitečné informace

Tento projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

GPS pozice

N 50° 7.222', E 17° 21.417'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Kateřina Kočí
Karlovice 279, 79323
Tel.:+420 777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://actaea.cz