česky english deutsch <<< >>>

Historické památky

Libštát – kostel sv. Jiří

Dominantou Libštátu je již více než dvě staletí z architektonického hlediska nijak výjimečný kostel sv. Jiří, postavený v letech 1787–1789 na mírně se svažujícím ostrohu na místě původního, zčásti dřevěného svatostánku. Stavební kámen, červenohnědý arkózový pískovec až prachovec, byl lámán v bezprostředním okolí. Místní arkózové pískovce se vyznačují nedostatkem fosílií. Obsah křemenných zrn se pohybuje okolo 60 % a hruba 25 % tvoří nestabilní součásti, většinou živce a z menší části jílové minerály, zbarvení způsobují oxidy železa. Jako stavební materiál byl těžen zejména v oblasti podkrkonošské­ho permu.

V Libštátě je ještě dnes zřejmé jeho hojné využití zejména v 19. století při výstavbě domů, zdí, schodišť nebo mostů, včetně těch na železniční trati Jihoseveroněmecké dráhy. Z rozměrů kostela vychází hrubý objem kamene pláště pro věž 640 m3, pro loď 468 m3, presbyterium 260 m3, sakristii 40 m3 a vřetenovité schodiště 13 m3, dohromady 1 421 m3 kamene, což odpovídá asi 3 000 tun pískovce. Z kamene je také schodiště a dlažba (asi 300 m2), což obnáší dalších 48 tun. Cihel mělo být od vrchnosti na stavbu dodáno celkem 20 tisíc, skutečnost však byla ještě o pětinu vyšší, což představuje hmotnost zhruba 95 tun. Stavba se samozřejmě neobešla bez dříví, část materiálu poskytl vrchnostenský úřad z vlastních zdrojů, lesy disponovala také libštátská farnost. Vápno bylo dováženo zejména z asi 12 km vzdáleného Syřenova, přičemž podstatná část trasy do Libštátu sleduje vodoteč a je tedy pro přepravu nákladů relativně příznivá. Většina dělníků pocházela z Libštátu a jeho farního obvodu, úzce specializovaní řemeslníci pak zejména z vrchnostenského Jičína. Za zmínku stojí skutečnost, že na stavbě pracovali také nekatolíci. Kostel sv. Jiří byl slavnostně vysvěcen v neděli 4. října 1789.

Přirozená dominanta Libštátu, kostel sv. Jiří, na fotografii z přelomu 19. a 20. století

Kamenný most přes Olešku a kostel sv. Jiří na fotografii z 20. let 20. století

GPS pozice

N 50° 33.545', E 15° 25.323'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz