česky english deutsch <<< >>>

Zajímavosti v okolí Milešovky

Přírodní rezervace a její fauna, flóra

Jako přírodní rezervace byla oblast vyhlášena v roce 1969 a zaujímá rozlohu 11,9 ha. Nachází se v nadmořské výšce 565–672 metrů na severním a severozápadním svahu Bukového vrchu, nedaleko obce Kostomlaty pod Milešovkou. Rezervace vznikla sloučením dvou původně samostatných chráněných území zvaných Bukový vrch a Rašeliniště pod Bukových vrchem. Přírodní rezervace je tvořena starou květnatou bučinou na východním svahu (stáří buků je 160 – 190 let) a mladým rašeliništěm. Květnaté bučiny patří mezi nejhodnotnější lesní porosty v přírodní rezervaci Březina.
Rašeliniště patrně vzniklo sesuvem, který zahradil a nahromadil vodu a vytvořil dva plovoucí ostrůvky živé rašeliny v jezírku. V Milešovském středohoří se jedná o zcela výjimečný ekosystém. Do rašeliniště byla uměle vysazena rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), která se postupně stala dominantním druhem. Hojně se zde vyskytuje suchopýr úzkolistý (Eriophorum angustifolium). Na přelomu léta a podzimu můžete zahlédnout nad hladinolu vody žlutě kvetoucí bublinatku jižní (Utricularia australis). Charakteristická jsou v této oblasti společenstva skal a sutí. Na jižních svazích se nejčastěji nachází doubravy a dubohabrové lesy. Převládá zde dub, habr, bříza, jilm, jasan, lípa, osika a buk. Bylinné patro je zde vzhledem k suchému a teplému klimatu chudší. Rezervace je zajímavá i svou faunou. Byl zde zjištěn výskyt přibližně 87 druhů obratlovců, z nich převážná většina se zde i rozmnožuje. Mezi dominantní druhy patří čolek obecný (Tritulus vulgarit), dále skokan hnědý (Rana temporaria), skokan ostronosý (Rana dalmatina) nebo ropucha zelená (Bufo viridis). Hnízdí zde také někteří dravci, jako například poštolka, sokol nebo naše největší sova výr velký (Bubo bubo). Přírodní rezervace Březina patří zcela jistě k místům, která byste neměli v Milešovském středohoří minout.

Rašeliniště na Březině

Rašeliniště na podzim

Rašeliniště

Užitečné informace

Užitečné odkazy: www.lesycr.cz

GPS pozice

N 50° 32.878', E 13° 54.344'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Pavel Gruntorád
Tel.:774114586
http://pamatkyjinak@gmail.com