česky english deutsch <<< >>>

Zajímavosti v okolí Milešovky

Sesuvy a jejich vznik

Sesuvem je označován pohyb svahu, při kterém dochází k pohybu hornin a zeminy do nižších nadmořských výšek. Svahové pohyby mohou mít různé příčiny. Příčinou vzniku sesuvů je kromě gravitační síly především voda. V České republice je možno nalézt několik tisíc sesuvů, které mají různé příčiny i rozsah. Neovulkanické oblasti Českého středohoří mají pro vznik sesuvů ideální geologické podmínky. Zvětralé vyvřelé horniny a sutě jsou propustné, obvykle zvodněné a tvoří vrstvy v jílech, dotují je vodou a to vytváří vhodné podmínky pro vznik sesuvů. Sesuvy v jílech jsou relativně pomalé, ale pohyby přetrvávají i několik let. Sesuvy mohou být aktivní, stále se pohybující nebo stabilní, kdy půdní pohyb již ustal. V oblasti Březiny je velké množství většinou již stabilních sesuvů, které můžete v terénu dobře rozpoznat. V oblasti informační tabule se nachází aktivní sesuv, který způsobuje voda, hromadící se v sedle mezi znělcovým vrchem Pařez a čedičovým masivem Březiny. Rizikové období je při extrémních srážkách či rychlém jarním tání. Odstranění následků neboli asanace sesuvů je velmi složité. Provádí se především odvodňováním sesutých hmot. Poslední sesuvy ve zdejší oblasti byly zaznamenané v roce 1980, kdy se v okolí Milešova dalo do pohybu deset sesuvů současně. Brání lesy vzniku sesuvů? Pokud je sesuv hlubší, než je kořenový systém lesního porostu, nemá les prakticky žádný vliv na zabránění pohybu půdy. Porosty ale mohou bránit nadměrnému vnikání dešťové vody do půdy, což je důležitá prevence půdních pohybů, protože nahromaděná voda bývá hlavní příčinou jejich vzniku. Les také bývá sesuvy velmi ovlivněn. Důkazem je tzv. „opilý les“, kdy kořeny stromů jsou posouvány ve směru pohybu, a kmen je nucen se naklonit ke svahu. Záleží také na rychlosti sesuvu. Při rychlém sesuvu se stromy vyvrací, při pomalejším se stromy dokáží přizpůsobit a vznikají pouze nepravidelnos­ti kmene.

Užitečné informace

Užitečné odkazy: www.lesycr.cz

GPS pozice

N 50° 32.953', E 13° 52.837'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Pavel Gruntorád
Tel.:774114586
http://pamatkyjinak@gmail.com