česky english deutsch >>>

Zajímavosti v okolí Milešovky

Rybníčky na Březině

Cestou na hrad Kostomlaty nemůžete minou soustavu rybníčků, na kterých je zde dobře prezentována vodohospodářská funkce lesa. Do původní podoby kaskádovitě propojených nádrží, byla soustava rybníků uvedena v letech 1999–2007. Touto revitalizací, kterou provedly lesy ČR, byla výrazně posílena jejich zádržná (reteční) funkce. To znamená, že nádrže zachycují vodu z jarního tání i dešťových, přívalových srážek během celého roku. Naopak v době sucha umožňují stálý odtok vody do místního potoka, který protéká vsí Kostomlaty pod Milešovkou. K soustavě rybníků patří i nádrž „U studánky“, která se nachází nedaleko sesuvů. Při dalším putování naučnou stezkou Březina dojdete na náhorní plošinu, která se nachází v nadmořské výšce cca 700 metrů. Touto výškou se rozhodně může rovnat protějším vrcholkům Krušných hor. Podnebí je zde však sušší, neboť západní část Českého středohoří leží ve srážkovém stínu právě Krušných hor. Můžete se zde vydat odbočkou, severním směrem, k dalšímu rybníku zvaného „nebeský“. Do nebeského rybníku teče pouze voda ze srážek, svedená z náhorní plošiny soustavou melioračních kanálů. Hráz a hlavní cestu, která vede podél rybníku, lemuje významná alej kaštanů. Tento rybník byl také opraven a nyní je udržován správou lesů ČR. Naproti rybníku bývala vojenská strážnice, neboť celý areál byl do roku 1992 vojenským prostorem. Z toho důvodu je rybník místními nazýván „vojenský“. Jsou zde také patrné zbytky původně empírové hájovny, která po válce sloužila k vojenským účelům. K vlhkému prostředí mokřadel a rašeliniště se váže i výskyt rostlinstva. Jednou z nich je naše nejznámější masožravá rostlina, rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia). Tato vytrvalá bylina drobného vzrůstu, má listy pokryté načervenalými chlupy, které vylučují sladký a lepkavý výměšek. Láká tak hmyz, který polapí a rozpustí pomocí enzymů. Z těl hmyzu tak získává dusičnany a jiné výživné látky, čímž si doplňuje nedostatek živin z kyselých půd. Je chráněna jako ohrožený druh.

Common sundew

Lake on Březina

Lake under the castle

Užitečné informace

Užitečné odkazy: www.lesycr.cz

GPS pozice

N 50° 33.387', E 13° 53.097'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Pavel Gruntorád
Tel.:774114586
http://pamatkyjinak@gmail.com