česky english deutsch polski <<<

Tetřeví stezka

Tetřev hlušec – život

Tetřeví námluvy neboli tok probíhá od března do začátku května na místech zvaných tokaniště. Jsou to většinou paseky, mýtiny či okraje lesů. Na tokaniště se při západu slunce slétne několik kohoutů a slepic. Tokání začíná časně ráno. Kohout začne se svou namlouvací písní, kterou několikrát opakuje. Při toku má zvednutá a roztažená ocasní pera, podobně jako páv. Také svou hlavu nese vznešeně vzpřímenou a otočenou. Mezi samci, kteří jsou v těsné blízkosti u sebe, dochází k častým střetům. Vlastní píseň tokajícího kohouta má podle myslivců čtyři fáze. Klepání, které přechází zrychlováním v trylek, následuje zvuk podobný otevření láhve či mlasknutí, tzv. výlusk a píseň končí broušením. Při broušení, které zní jako broušení kosy brouskem a trvá dvě až tři vteřiny, kohout neslyší. Je to jednak způsobeno hlukem kohoutova hlasu a jednak asi také jeho touhou. Právě tento výpadek sluchu dal tetřevovi druhové jméno. A také se toto broušení stávalo kohoutovi osudovým, neboť bylo využíváno myslivci při lovu. Myslivec právě vždy při broušení přiskočil o skok blíže k tetřevovi, až byl nebohý pták na dostřel. Pak už se jistá ruka lovcova nemýlila. Tedy pokud kohouta nevarovala slepice. Takto vedený lov tetřeva byl taktickým a sportovním výkonem, jak bychom dnes řekli, adrenalinovým sportem. Tok většinou začíná v korunách stromů, později kohout sleze na paseku a dojde k oplodnění slepice. Během páření dosáhne hladina testosteronu tetřeva stokrát své normální hodnoty. Proto jsou tetřevi v období rozmnožování velmi agresivní. Někteří jedinci dokonce napadají lidi, kteří vstoupili na jejich území. Tok tetřeva je sice slyšet na poměrně malou vzdálenost (150 – 200 m), přesto poslouchat tetřeví zpěv a pozorovat jeho tanec je jedinečný zážitek. Dokonce se tvrdí, že tetřeví námluvy vedly ke vzniku lidového tance Schuhplattler respektive jeho předchůdce zvaného Balztanz.

Tetřev se většinou pohybuje po zemi. Létá většinou jen na krátké vzdálenosti. Jeho let působí těžkopádně a neohrabaně. Je také daleko slyšitelný. Na stromě někdy hledá potravu, ale hlavně mu strom slouží ke spánku. Tetřev žijící v našich zeměpisných končinách na zimu neodlétá.

Počty kohoutů na šumavských tokaništích se pohybují od jednoho až po sedm (dlouhodobý průměr je 1,29). Časově není začátek toku přesně omezený, většinou tetřev začíná s tokem na začátku března, za to poslední tok je jasně omezen posledním týdnem v květnu (průměrný tok začíná 24.3. a končí 24.5.). Snůška byla pozorována v rozmezí 5.5.-18.6., počet vajec se pohyboval v rozmezí 6–10 kusů. Jelikož samice sedí na vejcích až 28 dní, vylíhnou se první šumavská kuřata již 15.6. Na Železnorudsku mají zásadní význam pro rozvoj zdejších tetřevích populací území okolo Jezerní hory, Svarohu, Ostrého a Lomniček. Mimo období toku jsou tetřevy využívány lokality v okolí Špičáku a Pancíře či Můstku. Na tyto místa navazuje výskyt tetřeva jednak na Kochánovských pláních a jednak právě zde v oblasti Debrnické hornatiny. V těchto vyjmenovaných lokalitách se odhaduje počet tetřevů až na 100.

mapa naučné stezky

GPS pozice

N 49° 7.067', E 13° 18.081'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ECHOS o.s.
Milan Kříž
Tel.:602646780
http://kriz@zeleznaruda.cz