česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Třeboň

Zámek Třeboň

Zamek 01

Honosný renesanční zámek je neodmyslitelnou součástí Třeboně. V těchto místech stával nejdříve panský dvorec, změněný na tvrz, a později kamenný hrádek, zmiňovaný poprvé roku 1374. Rožmberkové Třeboň koupili a dopřáli mu náležitý rozvoj. Opevněné město dvakrát neúspěšně obléhali husité. Roku 1562 zachvátil město požár, který zasáhl i hrad. Vilém z Rožmberka proto dal přestavět staré budovy na renesanční zámek. Tyto proměny dokončil Petr Vok, který v roce 1602 do Třeboně přesídlil. Vybudoval zde i knihovnu a obrazárnu (budova dnešní lékárny). Jednalo se o "jednoduchou budovu“ v přízemí se služebními byty rožmberských úředníků a s knihovnou a obrazárnou v patře. Vlastní prostor knihovny měl výměru kolem 320m2. Po smrti posledního Rožmberka (1611) zdědili zámek Švamberkové, kteří přišli o většinu majetku po bitvě na Bílé hoře. V té době byla knihovna Petra Voka o více než 10 tisících svazcích uložena do beden a na vorech dopravena na Pražský hrad. V posledním roce třicetileté války (1648) ji zde objevila švédská armáda, která připojila knihovnu ke své bohaté válečné kořisti. V současné době je jádro rožmberské knihovny uloženo v Královské knihovně ve Stockholmu.

Zamek 02

V roce 1660 získal zámek starobylý německý rod Schwarzenbergů, kteří jej vlastnili až do roku 1940, kdy jej zabralo gestapo. Počátkem dvacátých let, po první pozemkové reformě, Schwarzenbergové zámek opustili. Zámek poté sloužil několik let jako hotelové zařízení. Po válce v roce 1945 byla nad zámkem zavedena národní správa a v roce 1947 byl zestátněn. V zámku sídlí Státní oblastní archiv Třeboň. Mezi nejpodstatnější archivní soubor patří Historica Třeboň (1216–1669), díky velkému rožmberskému významu důležitý k dějinám celé střední Evropy. Tento archivní soubor, stejně jako další materiály, je on-line přístupný.

Zamek 03

GPS pozice

N 49° 0.215', E 14° 46.190'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://ruze.ekomuzeum.cz