česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici

8 Krajina pod Beskydami

Krajina pod Beskydami

Kdysi bylo celé území pod Beskydami pokryté smíšenými a listnatými pralesy. Valašská a pasekářská kolonizace, které zde probíhaly po staletí, změnily krajinu v údolích i hory. Člověk lesy postupně kácel a přeměňoval v kulturní krajinu. Vznikala mozaika polí, lesů, remízů, ovocných sadů a vod, v niž byly nenásilně včleněny jednotlivé stavby, vesnice a městečka. Krajina, vyznačující se krásou a přirozenou harmonií, která byla dílem tvrdé práce člověka. Združstevňování zemědělství v letech nedávno minulých nepříznivě zasáhlo do malovýrobních, ale v tomto typu krajiny osvědčených a fungujících drobných hospodářství. Drobné zemědělství dlouhodobě upadalo a rozpad velkovýrobně zavedené struktury v posledních letech dovršil dnešní problematický stav. Krajina se opět mění. Přibývá objektů bez návaznosti na údržbu krajiny (rodinné domy a rekreační stavby). Volné prostory mnohde zarůstají, často nevhodnými invazními druhy, které vytlačují druhy původní, vytvářejí monokultury a výrazně snižují pestrost krajiny.

Rozptýlená zeleň

Jednotlivé stromy, skupiny a aleje mají, kromě estetického, často i historický význam – sloužily v krajině jako orientační body, vymezovaly hranice pozemků, tvořily vegetační doprovod různých památek nebo připomínaly památku na někoho nebo nějakou událost. Rozptýlenou zeleň netvoří jen stromy, ale také keře, které mají značný význam jako úkryt a potravní základna pro mnohé živočichy. Tvoří často okrajový plášť remízů i větších porostů a neměly by být zbytečně odstraňovány. Do krajiny pod Beskydami patří hlohy, liska obecná, trnka, růže šípková, kalina, svída krvavá, brslen evropský, střemcha obecná, bez černý a krušina olšová.

líska

růže šípková

svída krvavá

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 38.697', E 18° 25.213'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/