česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici

6 Obec Skalice

Obec Skalice

Obec Skalice je součástí města Frýdku-Místku. S městem přímo nehraničí a tvoří samostatnou enklávu. K samotné obci pak náleží ještě tři oddělené osady – Kamenec, Záhoří a Baštice. Území obce má rozlohu 981 ha. V centrální části vesnice pod kostelem svatého Martina pramení potok Skaličník a jižní částí protéká potok Baštice. Na severu dosahuje až k řece Morávce. Nejvyšším bodem je Strážnice s nadmořskou výškou 438 m, druhým významným kopcem jsou Vrchy nadmořskou výškou 433 m. Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1305 pod jménem Scalicza. Obec spravoval hradní hejtman z Frýdku a patřila místnímu šlechtickému rodu až do roku 1525. V roce 1573 byla prodána spolu s Frýdeckým panstvím Matyášovi a Jiřímu z Logova. Později se stala majetkem Habsburků. Pod světskou správu se dostala až v roce 1850 – nejprve pod hejtmanství těšínské a od roku 1902 hejtmanství frýdecké. Samostatnou obcí zůstala až od roku 1980, kdy se stala místní částí města Frýdku-Místku.

Zajímavosti

Významnou stavbou obce je farní kostel sv. Martina, který je kulturní památkou. Stojí na kopečku u silnice a vytváří dominantu obce. Kostel pochází z konce 16. nebo začátku 17. století, poprvé je připomínán v roce 1617. Dnešní kostel je trojlodní, v pozdně renesančním slohu. První část je pravděpodobně pozůstatek z lesní kaple, o které se zmiňují pověsti. Na ní navazuje druhá část vystavěná v polovině 17. století. Třetí část vznikla v letech 1844–1848 neboť dosavadní chrámový prostor pro vzrůstající počet farníků již naprosto nedostačoval. Skalický kostel byl totiž v roce 1785 povýšen na farní a příslušely k němu obce Baška, Janovice, část Krásné a velká část Raškovic. V této době byla také odstraněna původní dřevěná věž a u kostela byl umístěn empírový kříž. Budova fary byla postavena kolem poloviny 19. století. Velká část historie Skalice je podchycena ve zdejším muzeu.

Kostel – Skalice u FM

Kostel ve Skalici

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 39.105', E 18° 25.159'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/