česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Okolím Morávky ve Skalici

5 Geologie

Geologicky nestabilní území

Okolí obce Skalice je geologicky nestabilní. Kopce Skalická Strážnice (438 m.n.m.) a Vrchy (435 m.n.m.) jsou velmi silně poznamenány těžební činností (stavební kámen a vápenec), zejména nehlubokými jámovými lomy, četnými výsypkami a několika stěnovými lomy. Po povodni v roce 1997 byly postiženy tak rozsáhlými sesuvy, že došlo k poškození budov i hlavní silnice mezi Skalicí a Raškovicemi. V okolním lese jste moli vidět množství trhlin, které vytvářejí různě hluboké příkopy. Svah směrem k řece pod místem, kde právě stojíte, se sesul celý, a teprve postupně zarůstá nálety dřevin.

Sesuvy

V roce 1972 sesuvy zcela zničily silnici do Raškovic v úseku od skalického kostela do Záhoří. Trvalo několik let, než byla znovu zprovozněna. Po povodni v r. 1997 probíhala výrazná aktivizace sesuvů v lokalitě chatové osady severně od skalického kostela (nacházela se ve svahu pod vámi). Sesuv na délku cca 200 m a šířka sesuvného území je 100 m. Nad odlučnou oblastí se vyvinuly výrazné tahové trhliny kombinované s pseudozávrty. Ještě na jaře 1999 bylo nápadné zúžení průtočného profilu Morávky akumulační částí sesuvu. Na svahové deformace jsou vázány pramenné vývěry s pěnovcovými svahovými jazyky.

Morávka před PP Profil Morávky – sesuv

sesuv ve Skalici

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/

GPS pozice

N 49° 39.305', E 18° 25.104'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
Město Frýdek-Místek ul. Radniční 1148 738 22 Frýdek Místek
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz,www.frydekmistek.cz/cz/o-meste/