česky <<< >>>

CHKO Broumovsko

Na Mýtě

Přírodovědecky významnou lokalitou Chráněné krajinné oblasti Broumovsko je Kozinek – hluboce zaříznutá údolí Metuje a Židovky s přilehlými zalesněnými opukovými strápěmi v jižní části Polické pánve. Svahy o výšce přes 100 metrů příkře spadají k ploché a široké údolní nivě. Vyvýšenina za mlýnem Kozinkem pod soutokem Metuje a Židovky je zvláštní geomorfologický útvar. Svahy pokrývají květnaté bučiny a suťové lesy s dobře zachovanou přirozenou druhovou skladbou porostů. Ze značné části se jedná o ochranné lesy. V lesích i na loukách Kozínku roste řada ohrožených druhů rostlin: měsíčnice vytrvalá, lilie zlatohlavá, oměj pestrý. Lokalita je hnízdištěm sovy puštíka obecného. Významný je bohatý výskyt bezobratlých osídlujících skalní výchozy a zejména prostory v sutích. Vyskytuje se zde řada druhů střevlíků, pavoukovců a měkkýšů.

Užitečné informace

Praktické informace:

Nejbližší informační centra:

Praktické informace:

Nejbližší informační centra:

Ubytování:

Půjčovny kol:

• Půjčovna ck.broumovsko – Klášterní Zahrada* Broumov

Prodejny a servisy kol a cyklistických potřeb:

Důležitá telefonní čísla:

GPS pozice

N 50° 30.427', E 16° 12.881'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost pro destinační management Broumovska
Markéta Hanušová
Tel.:491 521 282
e-mail:sdmb@broumovsko.cz
http://www.broumovsko.cz