česky english deutsch polski <<< >>>

Památné stromy Opavska a Bruntálska

Dětřichovická olše

Základní informace

Památná olše lepkavá (Alnus glutinosa) roste na podmáčené louce u bezejmenného levostranného přítoku Skrbovického potoka v zatáčce u silnice zhruba 150 m od kostela. Olše byla vyhlášena památným stromem v roce 2003. Její obvod kmene měří 473 cm a výška je 30 m. Jedná se o jedinou památnou olši v Moravskoslez­ském kraji.

Zajímavosti

Olše lepkavá nelistnatý opadavý strom z čeledi břízovité. Roste v hlubokých, trvale vlhkých půdách, často na březích řek a potoků či v močálech. Je světlomilná a v mládí velmi citlivá vůči suchu, naopak zamokření snáší nejlépe z našich domácích dřevin. Používá se ke zpevňování břehů, dřevo má využití v nábytkářství, vhodné je i pro řezbářské práce. Díky rychlému růstu se využívá spolu s topolem a vrbou na výrobu pilinových briket a drtí.

Dětřichovická olše1

Dětřichovická olše2

Dětřichovická olše3

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

Městský úřad Bruntál Nádražní 994/20 79201 B­runtál 1 E-mail: posta@mubruntal.cz http://www.mubruntal.cz/

GPS pozice

N 50° 3.113', E 17° 26.775'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí
28. října 117, 702 18 Ostrava
Tel.:+420 595 622 297
http://www.kr-moravskoslezsky.cz