česky english <<< >>>

Geologická stezka

Barrandova jeskyně

Barrandova jeskyně – významný krasový systém v Českém krasu. Vchod jeskyně se skrývá ve výšce 251 m n. m. v rokli nad námi. Pří- stup do rokle není z důvodů ochrany přírody dovolen a jeskyně není zpřístupněna pro veřejnost. Svrchní, prostornější část jeskyně je vyvinuta ve vápencích loděnických a sahá až do hloubky 25 m. Spodní část jeskyně má spíše freatický (vzniklý pod hladinou podzemní vody) charakter. Je tvořena těsnými chodbami většinou oválného průřezu. Narůžovělé krinoidové vápence obklopující tuto část jeskyně patří k vápencům sliveneckým. Celková hloubka (denivelace) jeskynního systému je 44 m a v nejnižším bodě je téměř na úrovni hladiny vody v Berounce. Zmapováno je doposud 366 m jeskynních chodeb. Geologický profil odkrytý mezi ústím Kačáku a Barrandovou jeskyní je přerušen směrným přesmykem, který zvětšuje nepravou mocnost červených řeporyjských vápenců (pražské souvrství, spodní devon). Geologická stavba je dobře patrná na fotografiích z roku 1912.

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 56.685', E 14° 7.838'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://