česky english <<< >>>

Geologická stezka

Hostim - srbské souvrství

Lokalita v nejmladších vrstvách středočeského devonu s hojnými zbytky suchozemských rostlin (givet, střední devon, 380–375 miliónů let). Na odkryvu vystupují vrstevnaté zelenošedé až hnědavé jemně slídnaté prachovce s vložkami jemnozrnných pískovců. Hojně jsou v jemnozrnnějších polohách zachovány části suchozemských rostlin, které bývají často proudem při dně souhlasně usměrněny. Z nejhojnějších jsou úlomky těl druhů Protopteridium hostimense a Barrandeina dusliana. Tento sled patří k roblínským vrstvám srbského souvrství a představuje nejmladší zachovalou jednotku ve středočeském devonu. Při jeho ukládání na mořském dně se již výrazně projevoval vliv okolní pevniny, která vlivem tektonického neklidu na počátku variských horotvorných pohybů stoupala. Řeky přinášely ze zvedajících se oblastí souší kromě velkého množství písčito-jílovitého materiálu i splavené úlomky suchozemských rostlin. Srbské souvrství břidlic a prachovců zde vytváří výplň jádra synklinály, jejíž ramena jsou budována pevnými vápenci. Potok Loděnice (Kačák) protéká na obou stranách synklinály úzkým kaňonovitým údolím, pouze uprostřed synklinály v měkkých horninách vytváří široké ploché údolí, ve kterém leží i obec Hostim.

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 57.643', E 14° 7.809'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://