česky english <<< >>>

Geologická stezka

Svatý Jan pod Skalou

Geologický podklad je tvořen sedimenty a méně vulkanity prvohorního stáří (silur – střední devon, 435 – 375 mil. let). Sedimenty jsou světově ceněné hlavně pro svůj obsah dobře zachovalých zkamenělých zbytků organizmů (fosílií). Mezi nejvýznamnějsí paří trilobiti, měkkýši, ale i drobní tentakuliti a graptoliti. Největší zastoupení mezi horninami mají karbonáty (vápence), které působením meteorických i říčních vod v mnoha místech zkrasověly. To podmiňuje i celkový charakter krajiny, který je velmi dynamický a až pohádkově romantický. Podnebí je poměrně suché, teplé s mírnými zimami. Roční srážkové úhrny zřídka přesahují 530 mm a průměrné roční teploty se pohybují v rozmezí 8,5 – 9 °C. Mezi nejvýznamnější přírodní biotopy patří šipákové doubravy, dubohabrové, bukové a suťové lesy, lužní lesy v potočních údolích a teplomilné travinné a skalní stepi. Některé z krasových jeskyní i další podzemní dutiny jsou využívány početnými koloniemi několika druhů zvláště chráněných netopýrů, kteří v nich přezimují.

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 58.127', E 14° 8.064'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://