česky english <<< >>>

Geologická stezka

Špičatý vrch - Barrandovy jámy

V zářezu silnice pod zatáčkou jsou odkryty tufity a tufitické břidlice s vápencovými čočkami (motolské souvrství, homer, svrchní wenlock). Následuje zasucený úsek, ve kterém prochází významná tektonická porucha tachlovický zlom. Nad zlomem, v levé části velkého odkryvu, začíná sled starších vrstevnatých světle hnědých tufitů a tufů, které obsahují dvě polohy diabasů. Jedná se o vulkanické výlevy na mořské dno. Při rychlém tuhnutí lávového proudu v okolní vodě vznikla polštářová (bochníková) textura, kterou můžeme na polohách dobře studovat. Směrem do nadloží (v našem případě vpravo) přibývá v tufitech karbonátová příměs. To se projevuje výskyty vápnitých břidlic a později i vrstev šedých vápenců, které již za zatáčkou v pravé části odkryvu zcela převládnou (miraspisové vápence, motolské souvrství, sheinwood, spodní wenlock). Tím je ukončen přechod do sedimentace vápenců. Celý cyklus přechodu vulkanitů do vápenců se může několikrát opakovat a závisí na intenzitě sopečné činnosti, která ve vulkanicky aktivním období „přehlušuje“ ukládání vápenců. V okolí vulkanických elevací byl bohatý život. Atraktivní je trilobitová fauna s druhy Aulacopleura konincki, Miraspis mira, Cheirurus insignis, Planiscutellum planum, Kettneraspis roemeri, Phacopidella glockeri

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 58.899', E 14° 9.625'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://