česky english <<< >>>

Geologická stezka

Lom Velká Amerika

Opuštěný vápencový lom s odkrytým geologickým profilem spodním devonem (410 – 400 miliónů let). První zmínky o dobývání vápence v Českém krasu jsou z roku 1320, kdy český král Jan Lucemburský udělil mílové právo k pálení vápna. Hlavní rozmach těžby však přišel až s rozvojem vysokopecního hutnictví. V polovině 19. století již byla dopravována železná ruda z dolů v Nučicích k Vojtěšské huti na Kladně po malodráze. V roce 1900 byla železniční vlečka přivedena i do oblasti Mořiny a vápenec se po ní dopravuje dodnes. Dnešní využití vápenců je hlavně ve stavebnictví (cement, vápno) a nemalý podíl těžby z místních lomů slouží k odsíření tepelných elektráren v severních Čechách. V lomu byly těženy čisté vysokoprocentní koněpruské a slivenecké vápence pražského souvrství (spodní devon). Původně horizontálně uložené vrstvy vápenců byly při variském vrásnění, před cca 370 milióny lety, vztyčeny svisle. Výběrovou těžbou pouze nejčistších vápenců vznikl úzký a hluboký lom kaňonovitého tvaru. Příčné i směrné zlomy narušující lomové stěny společně s uložením vápenců způsobují časté skalní řícení. Jeden z větších sesuvů v jižní lomové stěně zapříčinil i předčasné ukončení těžby v roce 1963. Opuštěný lom a hlavně přes 3 km dlouhý systém těžebních a průzkumných podzemních chodeb, které na něj navazují, se staly evropsky významným zimovištěm netopýrů. Z jedenácti sledovaných druhů patří k nejčetnějším netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 57.698', E 14° 12.164'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://