česky english <<< >>>

Geologická stezka

Budňanská skála u Karlštejna

Geologický profil hraničními vrstvami siluru a devonu (410 miliónů let). Odkryv doplňuje hlavní stratotyp na Klonku u Suchomast, podle kterého se určuje průběh hranice siluru a devonu na celém světě. Vrstvy černošedých bituminózních vápenců střídající se s tmavými břidlicemi obsahujícími konkrece v levé části profilu náleží k požárskému souvrství (silur). Hojně se v nich vyskytují např. hlavonožci Orthonychia anguis, Orthoceras bohemicus. Nejvyšší část souvrství tvoří přes jeden metr mocná hlavonožcová lavice. Následující lavice světle šedých vápenců s hojnými zbytky lilijice rodu Scyphocrinites (scyphocrinitová lavice) již patří k lochkovskému souvrství (devon). Hranice je označena vsazenými bronzovými deskami. Vyšší část lochkovského souvrství tvoří světle šedé vrstevnaté vápence s výrazně menším podílem břidlic. Jednou z mnoha vůdčích zkamenělin pro nejnižší devon je drobný trilobit Warburgella rugulosa. Na skále je možné sledovat i disharmonické vrásnění vzniklé různou deformační schopností mocných vápencových lavic a deskovitých vápenců s břidlicemi během vrásnění.

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 56.063', E 14° 10.839'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://