česky english <<< >>>

Geologická stezka

Karlštejn – Klučice

Bazaltová ložní žíla ve spodní části motolského souvrství (spodní silur – 430 miliónů let). Stratigrafické členění silurského útvaru je založeno především na výskytu dnes vymřelých širomořských organismů – graptolitů. Celkem je v siluru vyčleňováno přes 40 graptolitových zón. Nejstarší část motolského souvrství se objevuje v pravé části odkryvu a patří k zóně Oktavites spiralis. Je tvořena tmavošedými organickou hmotou bohatými břidlicemi s nehojnými graptolity, které se střídají s vrstvami dnes již zvětraných vulkanických tufů. V levé části odkryvu, kde vystupují graptolitové břidlice patřící do mladší graptolitové zóny Stomatograptus grandis, pronikla do souvrství po mezivrstevní spáře mohutná ložní žíla původně černého bazaltu (diabasu). Bazalt následkem pozdějších přeměn a zvětrávání změnil barvu na šedozelenou až hnědozelenou. Teplotně přeměněné břidlice na kontaktu s bazaltovou žílou obsahují hojné a dobře zachované graptolity zóny Stomatograptus grandis, např.: Stomatograptus grandis, Monograptus priodon, Cyrtograptus lapworthi.

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 55.761', E 14° 11.335'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://