česky english >>>

Geologická stezka

Hlásná Třebáň

Geologický profil hraničními vrstvami ordoviku a siluru (450–430 miliónů let). Mezi vrstvy prachovců a pískovců kosovského souvrství (nejvyšší ordovik) pronikla mocná ložní žíla silurského bazaltu (diabasu), která tvoří Černou skálu nad silnicí. Horní hranice bazaltu je lemována zónou pevných teplotně přeměněných prachovců. Ve vyšší části kosovského souvrství se náhle objevují lavice hrubozrnných pískovců a slepenců s gradačním a šikmým zvrstvením, které vzniklo činností mořských proudů. Zvýšený podíl hrubozrnných sedimentů je způsoben změlčením pánve při poklesu hladiny následkem zalednění prakontinentu Gondwana na jižní polokouli. Sled ordoviku končí polohou světlých jílovců, na které ostře nasedají tmavošedé graptolitové břidlice želkovického souvrství (nejnižší silur). V odkryvu ve stráni, 50 m za hranicí útvarů, můžeme v těchto břidlicích snadno nalézt graptolity mnoha rodů, např.: Coronograptus, Campograptus, Petalolithus, Neodiplograptus, Dimorphograptus, Demirastrites, Rastrites. Náhlá změna v sedimentaci na hranici ordovik – silur je spojena s rychlým výzdvihem hladiny světového oceánu. Jedná se o změnu, která je doložena v mnoha částech světa.

Užitečné informace

Geologická naučná stezka na stránkách správy CHKO Český kras: http://goo.gl/OO2ip

GPS pozice

N 49° 55.242', E 14° 11.985'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://