česky english deutsch polski <<< >>>

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPP Odkryv v Kravařích

Základní informace

Národní přírodní památka Odkryv v Kravařích je opuštěná štěrkopískovna ležící nedaleko obce Kravaře při levém břehu Chlebičovského potoka v nadmořské výšce 254 až 275 m. Území je chráněno od roku 1966. Rozloha lokality je 1,34 ha. Předmětem ochrany je příčný profil s ledovcovými usazeninami z období sálského zalednění ve starších čtvrtohorách (asi před 300 000 lety), který zde odkryla těžba štěrkopísku.

Zajímavosti

Podloží odkryvu tvoří neogenní sedimenty, na které nasedá souvrství kvartérních sedimentů dosahující v okolí odkryvu až 60-ti metrové mocnosti. Nejzajímavější úložné poměry byly odkryty v severní stěně pískovny. V současnosti je tato část odkryvu zasucená a zarostlá a je zachován pouze menší odkryv tillu sálského zalednění při vstupu do pískovny. Tento till je přibližně 4 metry mocný, nevrstvený, má plástevnatou texturu a je žlutohnědý. V minulosti byly na odkryvu nalezeny tyto nerosty a horniny: epidot, drúzy drobných krystalů křemene v dutinách pazourku, limonit (konkrece, geody, úlomky), manganové dendrity (na valounech křemene), pazourkové konkrece o hmotnosti až 5 kg, záhněda (úlomky). V rámci údržby NPP je třeba odstraňovat náletové dřeviny a likvidovat invazní druhy rostlin.

NPP Odkryv v Kravařích1

NPP Odkryv v Kravařích 2

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 56.577', E 17° 59.733'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz