česky english deutsch polski <<< >>>

NPP a NPR v Moravskoslezském kraji

NPP Landek 3

Základní informace

Národní přírodní památka Landek leží v severní části Ostravy na vyvýšeném ostrohu nad soutokem Odry a Ostravice v nadmořské výšce 208 až 280 m na území katastrů Koblov a Petřkovice. Území je chráněno od roku 1966 a na současnou rozlohu 85,7 ha bylo zvětšeno v roce 1989. V roce 1992 byl Landek vyhlášen národní přírodní památkou. Předmětem ochrany jsou nejen cenné lesní porosty, ale i výchozy uhelných slojí a archeologická naleziště.

Archeologické naleziště

První osídlení na lokalitě Landek pocházejí z období mladšího paleolitu tedy přibližně před 23 tisíci lety. Z té doby je zde také doloženo první využívání uhlí na našem území a jedno z nejstarších na světě (nejstarší doklady o využívání uhlí pocházejí z Francie, kde ale pravěcí lidé využívali hnědé uhlí). Zkoksovatělé zbytky uhlí v pravěkých ohništích na Landeku pocházejí ze zdejších uhelných slojí, které v těchto místech vycházejí na povrch. Roku 1953 zde byla archeologem Bohuslavem Klímou nalezena Landecká neboli Petřkovická venuše. Jde o 4,6 cm vysoké bezhlavé torzo těla mladé ženy vyřezané z hematitu. V její blízkosti bylo nalezeno mnoho kamenných artefaktů a kosterních úlomků. Landecká venuše je nyní umístěna v Archeologickém ústavu v Brně. V oblasti Landeku je rovněž doloženo osídlení z neolitu (mladší doby kamenné). Byly tu také nalezeny předměty kultury lužických popelnicových polí z mladší doby bronzové.

cenné lesní porosty

lesní porosty

vžchozy uhelných slojí

Užitečné informace

Kontkaty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel.: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 52.270', E 18° 16.973'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul. 2. května 1 742 13 Studénka
Tel.:+ 420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz