česky english deutsch polski >>>

ZCHÚ v CHKO Poodří

NPR Polanská niva - Lužní lesy

NPR Polanská niva

Nacházíte se v tzv. Blücherově lese. Tento rozsáhlý lužní les pokrývá téměř třetitu celé rezervace. Jedná se o tzv. „tvrdý luh“, zaplavovaný lužní les, ve kterém dominují stromy s tvrdým dřevem. Základními dřevinami jsou lípa malolistá (Tilia cordata), dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a habr obecný (Carpinus betulus) s příměsí střemchy obecné (Prunus padus) v keřovém patře. Velmi bohaté bylinné patro nejlépe vynikne na jaře během tzv. „jarního aspektu“, kdy nejprve v březnu až dubnu rozkvétají rozsáhlé porosty sněženky předjarní (Galanthus nivalis), které později v květnu nahradí podobně úchvatné rozkvetlé koberce česneku medvědího (Allium ursinum). Z dalších jarních druhů se hojně vyskytují sasanka hajní (Anemone nemorosa), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), křivatec žlutý (Gagea lutea), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a další.

Nápadným znakem tohoto lesa je množství padlých kmenů a trouchnivějícího dřeva. Toto tzv. „mrtvé dřevo“ se v lese ponechává záměrně. Vzniká tak nový životní prostor pro četné druhy drobných živočichů, rostlin, mechorostů a hub. Les navíc získává typický pralesovitý charakter.

Dalším nápadným znakem jsou četné tůně a terénní deprese vyplněné vodou. Tyto lesní tůně jsou pozůstatkem meandrujícího toku řeky Odry, která neustále překládá své koryto v prostoru říční nivy a zanechává za sebou nesčetné množství mrtvých ramen-tůní. V tůních nacházejí útočiště chránění živočichové i vzácné rostliny, Můžeme jmenovat skokana hnědého (Rana temporaria), drobného korýše žábronožku sněžní (Eubranchipus grubii) nebo vodní rostlinu žebratku bahenní (Hottonia palustris).

Pamatujte, že vstupovat mimo cestu do lesního porostu je v národní přírodní rezervaci zakázáno zákonem o ochraně přírody a krajiny. Nepoškozujte zbytečně přírodu, děkujeme.

Allium ursinum

Dentaria glandulosa

Rana temporaria

Užitečné informace

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava ul. 2. května 1 742 13 Studénka Tel: + 420 556 455 055 http://www.poodri.ochranaprirody.cz

GPS pozice

N 49° 45.638', E 18° 10.890'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

AOPK ČR, SCHKO Poodří a KS Ostrava
ul.2.května 1
Tel.:+420 556 455 055
http://www.poodri.ochranaprirody.cz