česky english deutsch polski <<< >>>

CHKO Jeseníky

Jelení bučina

Nacházíte se v nadmořské výšce 948 m n. m. v sedle mezi dvěma horami, Lyrou (1092 m n. m.) a Žárovým vrchem (1094 m n. m.). Toto sedlo je zároveň hranicí dvou rozvodí. Na jihovýchod teče veškerá voda do Bílé Opavy a na druhou stranu do Střední Opavy.

Vydáte-li se na sever, směrem Vrbno p. Prad., dorazíte asi po 250 metrech k jedné z nejzajímavějších lokalit v CHKO Jeseníky, přírodní rezervaci Jelení bučina. Tato rezervace byla vyhlášena na ochranu posledních zbytků jedinečně zachovalého původního jesenického listnatého lesa, tvořeného bukem a jedlí.

Máte jedinečnou možnost ocitnout se v lese, kde je snadné si představit jak vypadaly původní horské pralesy před příchodem člověka. V porostu převažuje buk lesní, dále zde roste javor klen, javor mléč, jilm horský a smrk ztepilý. Mnohé stromy jsou staré více než 200 let! Leží zde mnoho vyvrácených tlejících kmenů obrostlých mechem a ve světlinách bující mladé stromky. Rostou zde chráněné druhy rostlin, například vranec jedlový a plavuň pučivá.

Tlející kmeny a mnoho druhů hub, které je rozkládají, vracejí živiny do přírodního koloběhu, tak jak to je v pralesech přirozené a správné. Navíc poskytují vhodné úkryty a hnízdiště pro velké množství živočichů. Z okolních méně pestrých lesů se sem stahuje vysoká zvěř. Má zde dobré podmínky k životu, klid a dostatek potravy.

Ochrana přírody a krajiny

Pokud se rozhodnete vstoupit do tohoto vzácného území, čiňte tak prosím se snahou nezanechat po sobě žádné stopy. Podobných míst s neporušenou přírodou je u nás již velmi málo. A když se budete chovat tiše a obezřetně, možná se Vám poštěstí spatřit pravého krále zdejších hor, jelena evropského.

GPS pozice

N 50° 6.140', E 17° 18.090'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea - společnost pro přírodu a krajinu
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777 044 758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz