česky <<< >>>

Parky Ostravy - Poruby

náměstí J. Nerudy

Flóra

Sedmikráska chudobka /Bellis perennis L. Si/ vytrvalá, 5 – 15 cm vysoká bylina. Kvete i sedm měsíců v roce. Dodnes používaná jako léčivka. Řebříček obecný /Achillea millefolium L./ vytrvalá, až 90 cm vysoká bylina. Tato léčivka nese jméno Trójského hrdiny Achillea, který touto rostlinou údajně ošetřoval své spolubojovníky. Tis červený /Taxus baccata/ je stálezelená, velmi pomalu rostoucí, jehličnatá dřevina ve formě keře či nízkého stromu. Silně ohrožený třetihorní relikt, ve většině zemí je přísně chráněným druhem. Prudce jedovatý. Máchelka podzimní /Leontodon autumnalis L./ vytrvalá bylina s 10 – 60 cm vysokou lodyhou. Vyskytuje se na často sekaných loukách, okrajích komunikací, travnatých lesních cestách. Jasan ztepilý /Fraxinus excelsior/ strom dorůstající výšky 40 metrů, případně i více. Za méně příznivých podmínek může vyrůst i jako keř. Kvete od dubna do května.

Máchelka podzimní

Fauna

Veverka obecná /Sciurus vulgarit/ dorůstá až 23 cm. Většinu dne tráví hledáním potravy, ocasem udržuje rovnováhu a využívá jej také jako „pokrývku“ těla. Ohrožený druh. Sýkora koňadra /Parus major/ má rozmanité hlasové projevy, imituje hlasy jiných ptáků. Mláďata krmí převážně housenkami (i 500 denně), čímž velmi úspěšně regulují výskyt hmyzích škůdců. Kos černý /Turdus merula/ částečně tažný pták, adaptovaný na život v blízkosti člověka. Samice je na rozdíl od samce hnědavá. Dožívá se až 20 let. Bělásek zelný /Pieris brassicae/ motýl vytvářející dvě generace – první žije od dubna do června, druhá od června do září. Jedinci první generace migrují k severu, druhá generace migruje k jihu.

Veverka obecná

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz