česky english deutsch <<< >>>

Naučná stezka Rožmberk

Břilický rybník

Když v 10.–11. století přišli první osadníci do tohoto kraje, začali žít a pracovat v močálovité oblasti. V té době patřilo území pánům z Landštejna a od r. 1366 Rožmberkům. Ti darovali v roce 1395 část obce Břilice (14 a půl lánu) městu Třeboni. Na tomto místě byl nejdříve zbudován poplužní dvůr a na základě povolení od Jindřicha a Petra z Rožmberka z roku 1475, zde byl vystavěn ještě rybník, zvaný Břilický. Ten se na rozdíl od statku zachoval a zůstal v majetku města Třeboně.

Na Břilice těžce doléhaly snad všechny války, které procházely krajem. Největší škody a ztráty na lidských životech zde byly způsobeny v době třicetileté války. V roce 1625 se v obci připomínají pouze 4 z původních 31 osedlých (osedlý = hospodář na statku s rodinou). Podobně na tom bylo celé třeboňsko, které bylo během třicetileté války zpustošeno a téměř vylidněno. Z původních 1591 osedlých, 107 chalupníků, 16 zahradníků a 27 nájemníků, se po válce udržovalo na Třeboňském panství asi 160 lidí. Ne osedlých, ale lidí.

Cap

Břilický rybník je vhodným místem k pozorování vodního ptactva. Zvláště v jarních měsících zde můžete pozorovat až stovky jedinců. Mimo běžné druhy vodních ptáků zde můžete najít i vzácnější kachny – hohola severního, lžičáka pestrého, čírku modrou. V době výlovů přilétají za potravou protahující druhy bahňáků, mezi než patří například pestře zbarvení jespáci bojovní, dlouhonozí vodouši, nebo drobní kulíci. V okolí rybníka hnízdí velmi vzácní bahňáci – břehouši černoocasí a vodouši rudonozí.

video

GPS pozice

N 49° 0.963', E 14° 44.836'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Společnost Rožmberk o.p.s.
Olga Černá
Tel.:602 471 653
e-mail:cerna@rozmberk.org
http://ruze.ekomuzeum.cz