česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP V Krátkých

Přírodní památka (PP) je rozdělena na dvě části. V jedné je chráněna květnatá louka a ve druhé mokřadní společenstva se dvěma rybníčky.

Mohlo by se zdát, že přírodu je třeba před lidskými zásahy v každém případě chránit. Jenže ve skutečnosti mnohé výtvory člověka přírodě prospívají.

Příkladem jsou například louky. Zdejší kraj byl osídlen teprve v 18. století. Do té doby zde byly rozsáhlé lesy. Prví osadníci pouštěli do lesů dobytek na pastvu, káceli stromy a postupně uvolňovali místo pastvinám a loukám. Díky jejich práci můžeme dnes v přírodní památce obdivovat dokonce i orchideje – vstavač kukačka, prstnatec bezový či pětiprstku žežulník. Bez pravidelného kosení by však louka zarostla opět lesem.

Také rybníky jsou lidským dílem. Původní nádrže na zadržování vodu či chov ryb zarostly mokřadní vegetací a jsou také vhodným biotopem pro rozmnožování obojživelníků a vážek.V přírodní památce V Krátkých se tedy můžete sami přesvědčit, že lidská kultura i příroda se mohou dobře doplňovat.

vajíčka skokanů

GPS pozice

N 48° 57.445', E 17° 49.596'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis