česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP U Zvonice

Přírodní památka (PP) chrání pozůstatek druhově bohatých luk a pastvin na území obce Lopeník.

Obdivovatelé rostlin by se měli na zdejší louky vypravit především v květnu a červnu, kdy se rozkvétá několik druhů orchidejí – prstnatec bezový či pětiprstka hustokvětá. Pozorného návštěvníka však zaujmou i růžové květy mečíku střechovitého nebo bílé chmýří suchopýrů. Roste tu také vzácný hořeček žlutavý.

mečík střechovitý

hořeček žlutavý

Naproti tomu konec léta je příhodný k pozorování kudlanky nábožné. Je známo, že samičky kudlanek jsou schopny během páření zabít a konzumovat samečka. Stává se to však jen vzácně, hlavně při nedostatku jiné potravy. Naopak se o kudlankách téměř neví, že se mohou rozmnožovat partenogeneticky. To znamená, že vajíčka se vyvíjejí i když nebyla oplozena samčími pohlavními buňkami. Na některých lokalitách si tak samičky kudlanek vystačí i bez samečků.

kudlanka nábožná

GPS pozice

N 48° 56.436', E 17° 47.155'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis