česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PR Pod Žítkovským vrchem

Krajinářsky hodnotný komplex luk a pastvin s rozptýlenou zelení, ve kterém se střídají společenstva mokřin, okrajů lesů i sušších stanovišť s výskytem ohrožených a chráněných druhů rostlin.

Dosud bylo v rezervaci nalezeno na 240 druhů rostlin. Vyskytují se zde i orchIdeje, např. prstnatec bezový, pětiprstka žežulník či hlavinka horská.

hlavinka horská

pětiprstka žežulník

Lokalita původně využívána jako jednosečná louka a extenzivní pastvina. V době kolektivního hospodaření zemědělského družstva Záhorovice byla prováděna intenzivní pastva ovcí. V roce 1989 byla téměř celá lokalita pohnojena minerálními hnojivy. Pravidelná údržba je prováděna od roku 1997, kdy zde bylo obnoveno kosení podstatné části území spojené s likvidací náletu. V posledních letech je zde prováděna pastva hovězího dobytka a ovcí. Podél rezervace prochází naučná stezka Moravské Kopanice.

pastva ovcí v rezervaci

GPS pozice

N 48° 59.102', E 17° 53.022'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis