česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Chladný vrch

Přírodní památka (PP) nedaleko vesnice Svatý Štěpán je ukázkou karpatské bučiny.

Ačkoliv jsou Bílé Karpaty známé hlavně díky orchidejovým loukám, rostou zde i velmi krásné lesy. Zajímavou ukázkou původních karpatských bučin je i Chladný vrch. Lesní porosty jsou tu 150–170 let staré a podobají se dávným pralesům. Odumírající stromy padají na zem, vytvářejí se světliny, které jsou příznivým místem pro samovolné vylíčení (nemá být vyklíčení?) mladých stromků. Les se zde tedy obnovuje přirozenou cestou bez pomoci člověka.

Největší vzácností Chladného vrchu je tesařík alpský (Rosalia alpina). Dospělí brouci se živí mízou buků, kterou sají z tenkých větévek vysoko v korunách stromů. Samičky tesaříků kladou vajíčka do suchých a dožívajících stromů nebo do čerstvě pokácených kmenů, které jsou však v běžných hospodářských lesích i s vylíhnutými larvami odváženy na zpracování. Na Chladném vrchu ovšem takové stromy zůstávají na místě, a proto je tato lokalita jednou z mála v České republice, kde tento brouk stále přežívá.

bukový porost

GPS pozice

N 49° 1.663', E 18° 0.510'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis