česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Dobšená

Přírodní památka (PP) zahrnující pastvinu a lučním prameništěm na jihozápadním svahu Královce u Valašských Klobouk.

Až do poloviny 20. století se na Dobšené páslo. Dosvědčují nám to nejen historické prameny a pamětníci, ale i jalovce, které zde rostou. Dobytek se totiž pichlavým jehlicím jalovců vyhýbal a nechával je růst. Po skončení pastvy začalo území zarůstat okolním smrkovým lesem. Našlo se tu však několik druhů vzácných rostlin, a tak byla lokalita vyhlášena přírodní památkou. V současné době se o ni stará ČSOP Kosenka z Valašských Klobouk, která zajišťuje její pravidelné kosení. Díky tomu zde dosud roste lilie zlatohlávek, pětiprstka žežulník, hlavinka horská, vstavač mužský či prstnatec bezový. V horní části louky se dokonce nachází prameniště se suchopýrem širolistým a kruštíkem bahenním.

lilie zlatohlavá

pětiprstka žežulník

GPS pozice

N 49° 7.907', E 18° 2.176'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis