česky english deutsch <<< >>>

Chráněná území Bílých Karpat

PP Bahulské jamy

Přírodní památka Bahulské jamy (PP) chrání druhově bohaté louky na svazích Lesné (696 m).

Při návštěvě rezervace vás jistě upoutá zajímavě zvlněný terén. Jakoby tu kdosi vykopal množství jam a hlínu navršil do podoby malých pahorků. Tyto útvary však nejsou dílem člověka. Jejich příčinou jsou přirozené svahové pohyby.

Jak se může svah hýbat? Vysvětlení je ukryto v geologickém podloží. Podklad území je totiž tvořen flyšem. Tak se nazývají střídavě uložené vrstvy jílovců, slínovců a pískovců. A právě ony umožňují vznik svahových pohybů. Po silných deštích nebo rychlém tání sněhu voda prosakuje propustnými pískovci a je zadržována jílovci. Z nich se stává kluzká plocha, po které se výše uložené vrstvy sunou dolů. Povrch svahu se pak zvlní nebo se může zcela utrhnout a vytvořit sesuv.

schéma sesuvu

Zvlněný terén vytváří velmi rozmanité prostředí. V dolících se často drží voda, naopak pahorky jsou suché. Proto zde mohou v těsné blízkosti růst vlhkomilné i suchomilné rostliny, což je také jedna z příčin velké druhové rozmanitosti zdejších luk. Ta však byla v minulých letech ochuzena nadměrným hnojením.

flyšové vrstvy pískovců a jílovců

GPS pozice

N 48° 53.780', E 17° 39.289'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské náměstí 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://bilekarpaty.cz/vis