česky english deutsch polski <<< >>>

PO Heřmanský stav Odra - Poolší 1

Niva Olše 8

Základní informace

Niva řeky Olše s bývalými meandry a zachovalou říční terasou v okolí Věřňovic, s vyvinutou převážně liniovou doprovodnou vegetací a měkkým luhem v místech bývalých meandrů je domovem mnoha chráněných rostlin a živočichů. Část území je chráněna jako přírodní památka Věřňovice, která byl vyhlášena v roce 1989 na území o rozloze 4,59 ha na ochranu různověkých porostů lužního lesa a je součástí evropsky významné lokality Niva Olše – Věřňovice, která byla vyhlášena na ochranu páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) na rozloze 553,9969 ha. Mimo to je celé území součástí ptačí oblasti (PO) Heřmanský stav – Odra – Poolší, která se nachází v severovýchodní části Moravskoslezského kraje u hranic s Polskem. Páteř oblasti tvoří řeky Odra (v délce cca 10 km) a Olše (v délce cca 16 km) včetně přiléhajících říčních niv. Z východu je připojená soustava Karvinských rybníků a hraniční úsek toku Petrůvka, od jihu soustavy rybníků v Rychvaldě, Bohumíně – Záblatí a Heřmanicích. Celková rozloha ptačí oblasti je 3100,8670 ha. Část pozemků v ptačí oblasti byla z důvody jejich ochrany vykoupena Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu (www.mistoproprirodu.cz/…ity/v-lyngu/).

Alcedo atthis

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany v PO jsou: bukáček malý (Ixobrychus minutus), ledňáček říční (Alcedo atthis) a slavík modráček (Luscinia svecica). Mimo to zde však žije velké množství vzácných obojživelníků, ptáků i jiných živočichů.

Alcedo atthis

Ledňáček říční

Ledňáček říční patří mezi naše nejpestřeji zbarvené ptáky. Žije samotářsky v blízkosti čistší pomalu tekoucí nebo stojaté vody. Nezbytná je přítomnost hlinitých nebo písčitých břehů, kde si vyhrabává až půl metru hluboké nory k hnízdění. Ledňáččí zásnuby mohou trvat i několik hodin, poté dochází k tzv. zásnubnímu krmení. Samec přináší samici potravu, uklání se a předává ji přímo samičce do zobáku. V sezení na vejcích se oba rodiče střídají a stejně tak to je i při krmení mláďat. Jejich potravu tvoří především menší ryby, které loví střemhlavým útokem pod vodou a polyká hlavou napřed, aby mu šupiny nepoškrábaly hrdlo. Patří mezi silně ohrožené zákonem chráněné druhy.

Břeh vhodný pro hnízdění ledňáčka

Místo pro přírodu

2,5 ha pozemků v blízkosti této zastávky bylo z důvody jejich ochrany vykoupena Českým svazem ochránců přírody v rámci kampaně Místo pro přírodu. Tato „soukromé rezervace“, kde jsou prováděny pouze drobná opatření ke zvyšování druhové rozmanitosti živočichů (vyvěšování ptačích budek, úpravy tůní…), jinak jsou porosty ponechány v bezzásahovém režimu, se nazývá V Lyngu (www.mistoproprirodu.cz/…ity/v-lyngu/).

Užitečné informace

Kontakty Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 54.880', E 18° 27.978'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ČSOP Onyx
http://www.csoponyx.cz