česky >>>

Naučná stezka PR Štěpán

Ochrana přírody

Základní informace

V okrese Ostrava se nachází 1 velkoplošné chráněné území (Chráněná krajinná oblast Poodří) a celkem 10 maloplošných chráněných území: 1 národní přírodní rezervace (NPR Polanská niva), 1 národní přírodní památka (NPP Landek), 4 přírodní rezervace (PR Přemyšov, PR Rezavka, PR Štěpán a PR Polanský les) a 4 přírodní památky (PP Kunčický bludný balvan, PP Porubský bludný balvan, PP Rovninské balvany a PP Turkov).

Bludný kámen

CHKO Poodří

Vyhlášeno v r. 1991. Chrání především zachovalé mokřadní ekosystémy. V území je situováno 57 rybníků s rozlohou téměř 700 ha, které vznikaly od 15. stol. CHKO se nachází na evropsky významné tahové cestě ptactva, díky čemuž byla oblast zařazena do mezinárodní úmluvy s celosvětovou platností na ochranu mokřadů – Ramsarské úmluvy.  Poodří

Vybraná maloplodá chráněná území

NPP Landek (vyhlášena r. 1966) – nejstarší doložená lokalita na světě, kde člověk používal uhlí. Průmyslově se zde uhlí začalo dobývat v roce 1782. Těžba ve zdejším dole Anselm byla ukončena v roce 1991, poté byl areál dolu postupně rekonstruován na Hornické muzeum (od roku 1993). Osm budov areálu bylo zapsáno do seznamu kulturních památek. PP Porubský bludný balvan (vyhlášena r. 1990) – druhý největší bludný balvan v ČR, nachází se na kamenném podstavci v Ostravě-Porubě na Vřesinské ulici. Byl vyzdvižen v r. 1928 z koryta potoka v místech zvaných „V dolech“ v Porubě. PR Přemyšov (vyhlášena r. 2001) – menší lesní komplex s mokřadem, kde vyvěrá asi 20 drobných pramenů, leží na jihozápadním okraji Ostravy poblíž Polanky n. O.

Přemyšov

GPS pozice

N 49° 51.389', E 18° 12.001'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

ZO ČSOP Onyx
Gen. Sochora 1242, 708 00 Ostrava – Poruba,
Tel.:724 104 976
http://www.csoponyx.cz