česky english deutsch <<<

Svatojánský okruh

Údolí propadlých vod

Údolí Propadlých vod je orientováno od východu k západu a dostávají se zde do kontaktu zcela odlišná společenstva severních a jižních svahů. Rozdílná expozice svahů značně mění životní podmínky. Mikroklima, sklon svahů a půdní poměry pak významně ovlivňují výskyt jednotlivých rostlinných druhů. Severní svah s hlubší půdou je porostlý bukovou doubravou s chudým keřovým patrem. Z bylin se zde vyskytuje zvonovec liliolistý, mařinka vonná, ostřice prstnatá, strdivka nicí a lilie zlatohlavá. Z dřevin se zde uplatňuje hlavně habr, lípa a v sutích také javory. Při dně rokle roste dymnivka dutá a křikatec žlutý. Prudký jižní svah má omezenou možnost vytvoření hlubšího půdního profilu. Je porostlý zakrslými duby s bohatým podrostem keřů, ve vyšších partiích svahů jsou vyvinuta společenstva vápencových skal se seselem fenyklovým, žluťuchou menší a celou řadou dalších druhů.

Užitečné informace

Stránky naučné stezky na webu Správy CHKO Český kras: http://goo.gl/xljMS

GPS pozice

N 49° 58.000', E 14° 8.000'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Agentura Koniklec
David Kunssberger
Tel.:777 239 238
e-mail:david@koniklec.cz
http://